This page in English

Margaretha Norell-Pejner

Befattning: Universitetsadjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Margaretha Norell-Pejner
Forskningsämne

Om Margaretha Norell-Pejner

Margaretha Norell Pejner är sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska och medicine doktor. Margaretha har tidigare klinisk erfarenhet av sluten vård och kommunal hälso- och sjukvård. Margaretha är anställd som medicinskt ansvarig sjuksköterska och är sedan 2021 adjungerad universitetsadjunkt vid Örebro universitet.

Undervisning

Margaretha har tidigare undervisat och haft handledning på grund- och avancerad nivå. På avancerad nivå har hon varit kursansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot öppen hälso- och sjukvård. Hon har varit utbyteslärare för master studenter i Argentina samt har erfarenhet av seminarieverksamhet i USA och Spanien.

Margarethas nuvarande uppdrag är undervisning på sjuksköterskeprogrammet samt handledning på avancerad nivå och doktorander.

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Margaretha disputerade 2013 vid Örebro universitet med avhandlingen ”The bright side of life. Support in municipal elderly home care”. Margarethas nuvarande forskning riktar in sig på den äldre personens vardag, vårdandets kontext och e- hälsa. Focus ligger på vilken påverkan de olika delarna har i förhållande till den äldre personen och dess möjligheter att finna balans i tillvaron.

Margaretha ingår i forskningsmiljön Äldres hälsa och livsvillkor - från cell till samhälle.

Pågående projekt

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor- hinder och förutsättningar i att fullgöra sina uppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård.

  • Serenity in old age
  • Specialistsjuksköterskor inom kommunal primärvård
  • Att tänka nytt om miljöer i demensboenden – bana väg för en jämlik vård"
  • Digital signering

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript