This page in English

Maria Camacho Doyle

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: L2217

Maria Camacho Doyle
Forskningsämne

Om Maria Camacho Doyle

Maria Camacho Doyle är disputerad i kriminologi vid Örebro universitet. Hon har en master i psykologi med inriktning mot preventionsvetenskap samt en kandidat i kriminologi och en kandidat i retorik – kommunikativt ledarskap. Hennes forskning bedrivs främst inom platbaserad kriminologi. Hon har ett specifikt intresse för prognoser och geografiska riskfaktorer för brott och rädsla för brott/otrygghet med fokus på spatiala analyser såväl som hur kartläggning kan användas både till brottsprevention och trygghetsskapande arbete.

Den undervisning Maria bedriver handlar om vetenskaplig metod, brottsprevention, trygghetsskapande insatser och kriminologiska teorier. Utöver detta är Maria en del av forskargruppen Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS).

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Rapporter