This page in English

Maria Camacho Doyle

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303901

Rum: L2217

Maria Camacho Doyle

Om Maria Camacho Doyle

Maria Camacho Doyle är doktorand i och lärare i kriminologi. Hon har en master i psykologi med inriktning mot preventionsvetenskap samt en kandidat i kriminologi och en kandidat i retorik – kommunikativt ledarskap. Den undervisning Maria bedriver handlar om vetenskaplig metod, brottsprevention, trygghetsskapande insatser och kriminologiska teorier. Hennes forskning handlar främst om geografiska prediktionsmodeller men även om polisiära metoder och dess effektivitet och om känslor av trygghet. Utöver detta är Maria en del av forskningsmiljön Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doyle, M. , Frogner, L. , Andershed, H. & Andershed, A. (2016). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. European Journal on Criminal Policy and Research, 22 (1), 19-40.

Konferensbidrag

Doyle, M. , Johansson, M. , Mill, J. & Andershed, H. (2015). Hur polis och universitet effektivt kan samverka. I: Rolf Granér and Ola Kronkvist, The Past, the Present and the Future of Police Research Proceedings from the fifth Nordic Police Research seminar. Konferensbidrag vid The Fifth Biennial Nordic Police Research Seminar, Växjö, Sweden, August 19-21, 2014 (ss. 183-200). Växjö: Linnéuniversitetet, Polisutbildningen.
Doyle, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2014). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. Konferensbidrag vid The Nordic Police Research Seminar, Växjö, Sweden, August 19-21, 2014.
Doyle, M. & Andershed, H. (2014). New ways to interview eyewitnesses of crime: a comparison between interviews done face-to-face, by telephone and via online chat. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 9-11, 2014.
Doyle, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2013). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2013.

Rapporter

Hansson, M. , Doyle, M. , Andershed, H. , Svensson, S. , Johansson, P. & Ammer, T. (2016). Effektiv samordning för trygghet: Handbok. Örebro: Örebro University.
Doyle, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2015). Tryggare kan ingen vara?: Människors trygghet i närvaro av poliser, ordningsvakter och polisvolontärer. Stockholm: Polismyndigheten (Polismyndigheten, Rikspolischefens kansli 2015:1).