This page in English

Marianne Skoog

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302148

Rum: F3243

Marianne Skoog

Om Marianne Skoog

Marianne Skoog är verksam som lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Hon har en bakgrund som fritidspedagog och grundskollärare 1-7 med sv/ so-inriktning, i årskurs F-3.

Forskningsintresse

Mariannes forskningsintresse är frågor om literacy, didaktik och lärande. Det specifika forskningsintresset rör möjligheter och villkor för barns skriftspråkslärande i förskola, förskoleklass och tidiga skolår. Ett annat forskningsintresse rör kontinuitet och förändring i övergången mellan olika skolformer.

Marianne är för närvarande verksam inom följande projekt: 

- Broar för naturvetenskap: kontinuitet i övergångar mellan förskola, förskoleklass   och årskurs 1-3. VR-finansierat forskningsprojekt som leds av Bodil Sundberg, Örebro universitet

Avslutade projekt:

- Understanding Curriculum Reforms. A Theory-oriented Evaluation of the Swedish Curriculum Reform (Lgr 11). Ett VR-finansierat forskningsprojekt lett av professor Ninni Wahlström och professor Daniel Sundberg, Linnéuniveristet.

Nätverk:

Marianne är medlem i följande forskarnätverk:
- Nationella Literacy-nätverket
- Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, SMDI

Undervisning

Marianne undervisar inom följande program och kurser på grund- och avancerad nivå: 

  • Grundlärarprogrammet F-3, 4-6:

Utbildningsvetenskaplig kärna I och Utbildningsvetenskaplig kärna III

  • Förskollärarprogrammet:

- Delkursansvar och undervisning i kurser inom språk-, läs- och skrivområdet ( De yngre barnens språkande 1 och De yngre barnens språkande 2)

Handledning

Marianne är biträdande handledare för en doktorand vid annat lärosäte.

Ledningsuppdrag:

Marianne är programansvarig för Förskollärarprogrammet vid Örebro Universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag