This page in English

Marianne Skoog

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302148

Rum: F3243

Marianne Skoog

Om Marianne Skoog

Marianne Skoog är verksam som lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Hon har en bakgrund som fritidspedagog och grundskollärare 1-7 med sv/ so-inriktning, i årskurs F-3.

Forskningsintresse

Mariannes forskningsintresse är frågor om literacy, didaktik och lärande. Det specifika forskningsintresset rör möjligheter och villkor för barns skriftspråkslärande i förskola, förskoleklass och tidiga skolår. Ett annat forskningsintresse rör kontinuitet och förändring i övergången mellan olika skolformer.

 Marianne är för närvarande verksam inom följande projekt: 

- Broar för naturvetenskap: kontinuitet i övergångar mellan förskola, förskoleklass   och årskurs 1-3. VR-finansierat forskningsprojekt som leds av Bodil Sundberg, Örebro universitet

 Avslutade projekt:

- Understanding Curriculum Reforms. A Theory-oriented Evaluation of the Swedish Curriculum Reform (Lgr 11). Ett VR-finansierat forskningsprojekt lett av professor Ninni Wahlström och professor Daniel Sundberg, Linnéuniveristet.

Nätverk:

Marianne är medlem i följande forskarnätverk:
- Nationella Literacy-nätverket
- Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, SMDI

Undervisning

Marianne undervisar inom följande program och kurser på grund- och avancerad nivå: 

  • Grundlärarprogrammet F-3, 4-6:

Utbildningsvetenskaplig kärna I och Utbildningsvetenskaplig kärna III

  • Förskollärarprogrammet:

- Delkursansvar och undervisning i kurser inom språk-, läs- och skrivområdet ( De yngre barnens språkande 1 och De yngre barnens språkande 2)

Handledning

Marianne är biträdande handledare för en doktorand vid annat lärosäte.

Ledningsuppdrag:

Marianne är programansvarig för Förskollärarprogrammet vid Örebro Universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. , Skoog, M. & Sundberg, B. (2021). Why and how teachers make use of drawing activities in early childhood science education. International Journal of Science Education.
Schmidt, C. & Skoog, M. (2017). Classroom interaction and its potential for literacy learning. Nordic Journal of Literacy Research, 3 (1), 45-60.

Doktorsavhandlingar

Skoog, M. (2012). Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Schmidt, C. & Skoog, M. (2018). The question of teaching talk: Targeting diversity and participation. I: Ninni Wahlström & Daniel Sundberg, Transnational curriculum standards and classroom practices: the new meaning of teaching (ss. 83-97). London: Taylor & Francis.
Skoog, M. , Wahlström, N. & Skillmark, A. (2015). Ett sociopolitiskt perspektiv på critical literacy i en tid av globalisering. I: Berit Lundgren & Ulla Damber, Critical literacy i svensk klassrumskontext (ss. 175-188). Umeå: Umeå universitet.

Konferensbidrag

Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. & Skoog, M. (2019). Exploring science teaching continuity across ECE sectors: How do the teachers in different school forms deal with the same content?. Konferensbidrag vid 13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2019), Bologna, Italy, August 26-30, 2019.
Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. & Skoog, M. (2019). Handling frame factors, educational cultures and teacher experience when using third generation activity theory: Analyzing transition challenges across preschool, preschool class and primary school for early years science teaching. Konferensbidrag vid 8th Nordic Conference on Cultural and Activity Research 2019 (ISCAR 19), Trondheim, Norway, June 18-20, 2019.
Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. & Skoog, M. (2019). Using third generation activity theory to understand teachers' boundary work across early childhood school forms: an example focusing science teaching (dis)continuities. Konferensbidrag vid 8th Nordic Conference on Cultural and Activity Research 2019 (ISCAR 19), Trondheim, Norway, June 18-20, 2019.
Sundberg, B. , Areljung, S. , Skoog, M. , Ottander, C. & Due, K. (2018). Broar för naturvetenskap: kontinuitet i övergången mellan förskola, förskoleklass och årskurs 1-3. Konferensbidrag vid Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD2018), Kristianstad, Sweden, April 26-27, 2018.
Schmidt, C. & Skoog, M. (2018). Digital resources in diverse classrooms: combining digital technology with functional and critical literacy. I: NERA 2018- 46th CONGRESS. Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges Abstracts. Konferensbidrag vid 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA 2018), Oslo, Norway, March 8-10, 2018 (ss. 336-337).
Schmidt, C. & Skoog, M. (2018). Textual Resources in Diverse Classrooms: Combining Functional Use with Approaches of Criticality. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER/EERA 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018.
Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. , Skoog, M. & Sundberg, B. (2018). The role of children’s drawings in science teaching: A comparison across preschool, preschool class and early primary school. Konferensbidrag vid XVIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE 2018), Malmö, Sweden, August 13-17, 2018.
Schmidt, C. & Skoog, M. (2017). The Question of Teaching Talk. I: 3rd European Conference on Curriculum Studies Curriculum: Theory, Policy, Practice: 16-17 June 2017, University of Stirling Book of Abstracts. Konferensbidrag vid 3rd European Conference on Curriculum Studies: Theory, Policy, Practice, Stirling, Scotland, June 16-17, 2017 (ss. 77-78).
Schmidt, C. & Skoog, M. (2016). Repertoires of classroom interaction and its potential for literacy learning in two Swedish classrooms in the middle school years. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2016), Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016.
Wahlström, N. , Skillmark, A. & Skoog, M. (2013). Contextualizing critical literacy. Konferensbidrag vid NFPF/ NERA, Nordic Conference on Educational Research, Reykjavik, Iceland, March 7-9, 2013.
Wahlström, N. & Skoog, M. (2012). A 'pluralistic literacy' - is there a need for such a didactic concept?. Konferensbidrag vid The Nordic Educational Research Association, NERA, Copenhagen, March 8-10, 2012.
Skoog, M. , Tellgren, B. & Carlsson, R. (2012). Different Influences on Learning and Teaching Practices in Preschool and Preschool Class. Konferensbidrag vid Möjligheternas barn - villkor för uppväxt och lärande, Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro, Sweden, November 5-7, 2012.
Tellgren, B. , Carlsson, R. & Skoog, M. (2012). Two different influences of learning for younger children. Konferensbidrag vid 22nd Annual meeting at the EECERA congress in Porto, Portugal 29 aug-1 sept 2012.
Bagga-Gupta, S. & Skoog, M. (2006). Monological literacy practices in present day pluralistic preschool and school contexts. Konferensbidrag vid 34th Congress of the Nordic Educational Research Association, Symposium “Interactions in and discourses about diversity in educational settings in the new millennium III, Örebro.
Skoog, M. (2003). Literacy encounters in the early school years: research issues. Konferensbidrag vid 2003 International AILA Conference on Literacy, Multiliteracies, The Contact Zone, Ghent, Belgium, September 22-27, 2003.