This page in English

Forskningsprojekt

Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning

Om projektet

Projektuppgifter

Detta projekt handlar om att undersöka den pedagogiska potentialen i att rita i lågstadiets NO-undervisning. Forskare och lärare samarbetar därför för att utveckla, genomföra och analysera undervisningsaktiviteter. I aktiviteterna ingår att eleverna praktiskt undersöker ett naturvetenskapligt fenomen och sedan försöker representera fenomenet visuellt genom att rita.

Syftet med projektet är att skapa kunskap om hur och varför ritande kan bidra till undervisning och lärande i naturvetenskap i lågstadiet. Ett ytterligare syfte är att bidra med nya sätt att representera naturvetenskapliga begrepp visuellt. Projektet svarar mot ett behov av att involvera lärares röster i forskning om ritande i NO-undervisningen. Vi kommer att samarbeta i grupper där det ingår två lågstadielärare, en bildpedagog, en forskare inom literacy och en forskare inom naturvetenskapsdidaktik. Tre sådana grupper kommer att utveckla, pröva, dokumentera och analysera NO-aktiviteter där ritande ingår. Vår analys bygger på en socialsemiotisk approach till multimodalitet och vi undersöker bland annat hur elever skapar och kommunicerar mening när de ritar. Ambitionen är att projektet ska bidra med en pedagogisk vokabulär och en praktisk repertoar för att undervisa om och genom ritande i naturvetenskap – och att tolka och utvärdera barns ritande som tecken på lärande i naturvetenskap. Projektet genomförs i samarbete mellan Umeå Universitet och Örebro Universitet och leds av Sofie Areljung vid Umeå Universitet.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners