This page in English

Marie Jönsson

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bWFyaWUuam9uc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302337

Rum: P2151

Marie Jönsson
Forskningsämne

Om Marie Jönsson

Marie Jönsson är leg. arbetsterapeut, medicine doktor och affilierad forskare vid Örebro universitet (Institutionen för Hälsovetenskaper). Maries forskning beskriver gruppen äldre återinskrivna personers aktivitetsförmåga under sjukhusvistelse och efter utskrivning till hemmet. Marie belyser gruppens aktivitetsförmåga relaterat till vissa bedömningar som genomförs under sjukhusvistelsen samt deras egna och närståendes erfarenheter av att hantera vardagen efter utskrivning från sjukhuset.Vårdpersonals erfarenheter av att möta dessa äldre på sjukhuset och efter utskrivning utgör också en del av forskningen. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript