This page in English

Marie Jönsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: -

Rum: P2145

Marie Jönsson

Om Marie Jönsson

Marie Jönsson är leg. arbetsterapeut och doktorand på Institutionen för Hälsovetenskaper. Maries forskning beskriver gruppen äldre återinskrivna personers aktivitetsförmåga under sjukhusvistelse och efter utskrivning till hemmet. Marie belyser gruppens aktivitetsförmåga relaterat till vissa bedömningar som genomförs under sjukhusvistelsen samt deras egna och närståendes erfarenheter av att hantera vardagen efter utskrivning från sjukhuset.Vårdpersonals erfarenheter av att möta dessa äldre på sjukhuset och efter utskrivning ska också belysas. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Jönsson, M. , Holmefur, M. & Fredriksson, C. (2020). Everyday activities at home: Experiences of older repeatedly readmitted people. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-8.
Jönsson, M. , Appelros, P. & Fredriksson, C. (2017). Older people readmitted to hospital for acute medical care: Implications for occupational therapy. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24 (2), 143-150.

Konferensbidrag

Jönsson, M. , Holmefur, M. & Fredriksson, C. (2019). Barriers and Opportunities in Daily Occupations: From the Perspective of the Older Readmitted People. Konferensbidrag vid The International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress, Gothenburg, May 23-25, 2019..
Jönsson, M. , Holmefur, M. & Fredriksson, C. (2018). Possibilities and hindrances in daily occupations for older readmitted people discharged to home. Konferensbidrag vid International Congress of the World Federation of Occupational Therapy (WFOT), Cape Town, South Africa, May 22-25, 2018.
Jönsson, M. , Appelros, P. & Fredriksson, C. (2016). Elderly people readmitted to hospital for acute medical care: Implications for occupational therapy. I: Abstracts of the 12th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society. Konferensbidrag vid 12th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society (EUMGS), Lisbon, Portugal, October 5-7, 2016 (ss. 6-. Elsevier.
Jönsson, M. , Fredriksson, C. & Appelros, P. (2014). Activities of daily living, cognitive function,risk for pressure scores, malnutrition and falls in elderlypatients readmitted to medical acute care. Konferensbidrag vid 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapy (WFOT), Yokohama, Japan, June 18-21, 2014.