This page in English

Marie Jönsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: -

Rum: P2145

Marie Jönsson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Marie Jönsson

Marie Jönsson är leg. arbetsterapeut och doktorand på Institutionen för Hälsovetenskaper. Maries forskning beskriver gruppen äldre återinskrivna personers aktivitetsförmåga under sjukhusvistelse och efter utskrivning till hemmet. Marie belyser gruppens aktivitetsförmåga relaterat till vissa bedömningar som genomförs under sjukhusvistelsen samt deras egna och närståendes erfarenheter av att hantera vardagen efter utskrivning från sjukhuset.Vårdpersonals erfarenheter av att möta dessa äldre på sjukhuset och efter utskrivning ska också belysas. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript