This page in English

Forskningsprojekt

Människohandelns många ansikten: Ett brottsofferperspektiv på människohandelns variationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2016

Kontaktperson

Märta Johansson

Forskningsämne

Det första syftet med den föreslagna forskningen är att på basis av det tidigare projektets resultat (Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet, 2010-2014) identifiera ytterligare effekter av den svenska regleringen och dess tillämpning i ljuset av internationella förpliktelser. Det andra syftet är att utifrån Sveriges internationella skyldigheter klargöra kvarstående åtaganden som inte ännu efterlevs. Det tredje syftet är att utifrån goda exempel från andra länder identifiera möjligheter att förebygga människohandel och stärka skyddet för brottsoffer.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Brottsofferfonden