This page in English

Forskningsprojekt

Exekutiv jurisdiktion i cybersfären: en utveckling av folkrättsliga jurisdiktionsregler?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2022

Kontaktperson

Märta Johansson

Forskningsämne

I samtidens digitaliserade värld vidtar stater verkställande åtgärder i cybersfären utanför sina egna territorier i allt större utsträckning, bland annat för att inhämta elektroniskt bevismaterial sparat utomlands. Denna avhandling syftar till att dokumentera sådan statspraxis och analysera den i ljuset av det folkrättsliga förbudet mot extraterritorial exekutiv jurisdiktion. Därtill behandlar avhandlingen huruvida statspraxisen leder till en utveckling av de folkrättsliga jurisdiktionsreglerna, såväl i sedvanerätten som i traktaträtten.

Doktorandprojekt: David Silverlid, doktorand i rättsvetenskap.

Huvudhandledare: docent Märta Johansson.

Biträdande handledare: docent Maria Sjöholm och professor Kal Raustiala, UCLA School of Law, USA. 

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet