This page in English

Martin Eriksson-Crommert

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Martin Eriksson-Crommert
Forskningsämne

Om Martin Eriksson-Crommert

 

Martin Eriksson Crommert är leg sjukgymnast och forskare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, med affiliering till Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet. Martins forskning är främst inriktad mot den neuromuskulära kontrollen av bålen, dvs. mot studerandet av hur vi kontrollerar våra muskler i mage och rygg. Som en del i detta arbete har han inriktat sig mot att studera hur delade magmuskler, s.k. rektusdiastas, efter graviditet samspelar med olika fysiska och psykologiska faktorer. Martin har även vissa undervisningsuppdrag på läkarprogrammet vid Örebro universitet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson Crommert, M. , Bjerkefors, A. , Tarassova, O. & Ekblom, M. M. (2021). Abdominal Muscle Activation During Common Modifications of the Trunk Curl-Up Exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 35 (2), 428-435.
Eriksson Crommert, M. , Unsgaard-Tøndel, M. & Vasseljen, O. (2017). Can Sonography Be Used to Estimate Deep Abdominal Muscle Activation in Different Static Arm Positions While Standing?. Journal of ultrasound in medicine, 36 (1), 129-139.
Eriksson Crommert, M. , Tucker, K. , Holford, C. , Wight, A. , McCook, D. & Hodges, P. (2017). Directional preference of activation of abdominal and paraspinal muscles during position-control tasks in sitting. Journal of Electromyography & Kinesiology, 35, 9-16.
Crommert, M. E. , Lacourpaille, L. , Heales, L. J. , Tucker, K. & Hug, F. (2015). Massage induces an immediate, albeit short-term, reduction in muscle stiffness. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 25 (5), E490-E496.
Crommert, M. E. , Ekblom, M. M. & Thorstensson, A. (2014). Motor control of the trunk during a modified clean and jerk lift. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 24 (5), 758-763.
Crommert, M. E. , Ekblom, M. M. & Thorstensson, A. (2011). Activation of transversus abdominis varies with postural demand in standing. Gait & Posture, 33 (3), 473-477.
Crommert, M. E. & Thorstensson, A. (2009). Trunk muscle reactions to sudden unexpected and expected perturbations in the absence of upright postural demand. Experimental Brain Research, 196 (3), 385-392.
Eriksson Crommert, A. E. M. & Thorstensson, A. (2008). Trunk muscle coordination in reaction to load-release in a position without vertical postural demand. Experimental Brain Research, 185 (3), 383-390.

Böcker

Rasmussen Barr, E. & Eriksson Crommert, M. (2014). Ländryggssmärta och bålkontroll: från teori till praktik. Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Crommert, M. E. (2011). On the role of transversus abdominis in trunk motor control. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Röijezon, U. , Rasmussen Barr, E. & Eriksson Crommert, M. (2019). Ländryggen. I: Röijezon, Ulrik, Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering (ss. 215-228). . Studentlitteratur AB.
Rasmussen Barr, E. , Heijne, A. & Eriksson Crommert, M. (2018). Rehabilitering vid ryggbesvär. I: Eva Rasmussen Barr & Annette Heijne, Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering (ss. 207-218). . Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Eriksson Crommert, M. (2008). Trunk muscle reactions to sudden loading in a position without vertical postural demand. Konferensbidrag vid ISEK, Niagara Falls.