This page in English

Forskningsprojekt

Post stroke fatigue - hjärntrötthet efter stroke

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2027

Kontaktperson

Ylva Nilsagård

Forskningsämne

Post stroke fatigue ( PSF) är ett vanligt men ofta förbisett tillstånd efter stroke. Orsaken till PSF är inte känd men en tänkbar orsak kan vara försämrad kondition och inaktivitet. Det finns idag ingen säkerställd behandling eller behandlingsriktlinje vid PSF men fysisk aktivitet i form av konditionsträning har föreslagits som en möjlig behandling. Litteraturöversikter visar att personer med stroke har låg fysisk aktivitetsgrad även om de har god motorisk funktion.  I dag rekommenderas tidig understödd utskrivning med rehabilitering i hemmet (ESD, early supported discharge)  efter sjukhusvistelsen. Syftet med det planerade avhandlingsarbetet är att undersöka hur PSF utvecklas över tid och dess koppling till fysisk aktivitetsgrad samt undersöka och beskriva hur anhöriga påverkas av att leva tillsammans med en person med PSF. Målsättningen är också att utvärdera om en intervention med konditionsträning kan minska PSF.

Finansiärer

  • Norrbacka Eugeniastiftelsen
  • Region Gävleborg
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)

Samarbetspartners