This page in English

Martina Carlsen Misic

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Martina Carlsen Misic

Om Martina Carlsen Misic

Martina Carlsen Misic är barnsjuksköterska och doktorand vid institutionen för hälsovetenskaper. Martinas forskningsområde är lindring av procedursmärta hos för tidigt födda och nyfödda barn med både farmakologiska och ickefarmakologiska metoder. 

Martina är trainee i det kanadensiska forskningsprogrammet PICH samt medlem i den internationella forskargruppen PEARL (Pain in Early Life).  

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Carlsen Misic, M. , Andersen, R. D. , Strand, S. , Eriksson, M. & Olsson, E. (2021). Nurses' perception, knowledge, and use of neonatal pain assessment. Paediatric and Neonatal Pain.
Olsson, E. , Carlsen Misic, M. , Dovland Andersen, R. , Ericson, J. , Eriksson, M. , Thernström Blomqvist, Y. & Ullsten, A. (2020). Study protocol: parents as pain management in Swedish neonatal care - SWEpap, a multi-center randomized controlled trial. BMC Pediatrics, 20 (1).