This page in English

Mats Humble

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Hylén, U. , McGlinchey, A. J. , Oresic, M. , Bejerot, S. , Humble, M. B. , Särndahl, E. , Hyötyläinen, T. & Eklund, D. (2021). Potential Transdiagnostic Lipid Mediators of Inflammatory Activity in Individuals With Serious Mental Illness. Frontiers in Psychiatry, 12.
Fernell, E. , Bejerot, S. , Westerlund, J. , Miniscalco, C. , Simila, H. , Eyles, D. , Gillberg, C. & Humble, M. B. (2015). Autism spectrum disorder and low vitamin D at birth: a sibling control study. Molecular Autism, 6.
Bejerot, S. , Edman, G. , Anckarsäter, H. , Berglund, G. , Gillberg, C. , Hofvander, B. , Humble, M. B. , Mörtberg, E. & et al. (2014). The Brief Obsessive-Compulsive Scale (BOCS): a self-report scale for OCD and obsessive-compulsive related disorders. Nordic Journal of Psychiatry, 68 (8), 549-559.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Humble, M. B. (2016). Obsessive-compulsive disorder, serotonin and oxytocin: treatment response and side effects. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.