This page in English

Mattias Ehn

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Om Mattias Ehn

Mattias Ehn är medicine doktor i handikappvetenskap, leg. psykolog samt affilierad forskare till Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet. Mattias är verksam som forskare vid Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro.

 

Forskning
Mattias forskning handlar om personer med dövblindhet och hälsa. Mattias är för närvarande ansvarig forskare i ett projekt om hur hälsa och stödinsatser påverkat personer med dövblindhet under Covid-19 pandemin.  Tidigare studier har fokuserat på livsstrategier, arbetsliv och hälsa för personer med dövblindhet och Ushers syndrom.


upppdrag och nätverk

Mattias delar sin tid mellan forskning och att vara kliniskt verksam som psykolog vid Dövblindteamet, Habilitering & Hälsa i region Stockholm. Mattias är även aktiv som sakkunnig psykolog vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) som på uppdrag av Socialstyrelsen skall verka för att utveckla och sprida kunskap till professionella inom området dövblindhet.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript