This page in English

Mattias Jacobsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: F3154

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Publikationer

Rapporter | 

Rapporter

Gelang, M. , Jacobsson, M. , Tseronis, A. & Westberg, G. (2021). Casebaserat lärande inom humanistiska studier: Erfarenheter från Kandidatprogram i språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Örebro: Örebro University (Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum 3).