This page in English

Forskningsprojekt

Skandinaviska ortnamn och vikingatida dekorationsstilar i England

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2016 - 2018

Kontaktperson

Mattias Jacobsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I det arkeologiska materialet från vikingatidens England, påträffas föremål dekorerade i olika skandinaviska stilar i överflöd. Eftersom typologi och datering av dessa stilar är väl utforskade och etablerade, kan man anta att föremålens sammanhang och fyndlokaler kan användas för att belysa betydelser och kontexter också hos skandinaviska ortnamn.

Detta projekt kartlägger skandinaviska dekorerade artefakter och deras relation till skandinaviska ortnamn i syfte att få en bättre förståelse för vikingatida bosättningar i den engelska Danelagen. Databaser som English Place-Name Society DB och Portable Antiquities Scheme används i projektet.