This page in English

Mattias Östling

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Mattias Östling
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Mattias Östling

Mattias Lindvall-Östling är doktorand i Engelska. Hans intressen berör framför allt frågor kring språk, makt och identitet. Hans forskning ligger väldigt nära RAVE projektet som är fianserat av Vetenskapsrådet 2015-2020.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag