This page in English

Mattias Östling

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Mattias Östling

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Mattias Östling

Mattias Lindvall-Östling är doktorand i Engelska. Hans intressen berör framför allt frågor kring språk, makt och identitet. Hans forskning ligger väldigt nära RAVE projektet som är fianserat av Vetenskaprådet 2015-2020.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Lindvall-Östling, M. , Deutschmann, M. & Steinvall, A. (2020). An Exploratory Study on Linguistic Gender Stereotypes and their Effects on Perception. Open Linguistics, 6, 567-583.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lindvall-Östling, M. , Deutschmann, M. & Steinvall, A. (2019). “Oh It Was a Woman! Had I Known I Would Have Reacted Otherwise!”: Developing Digital Methods to Switch Identity-Related Properties in Order to Reveal Linguistic Stereotyping. I: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg and Ylva Lindberg, Virtual Sites as Learning Spaces: Critical Issues on Languaging Research in Changing Eduscapes (ss. 207-239). England: Palgrave Macmillan.

Konferensbidrag

Mähler, R. , Steinvall, A. , Svensson, J. , Lindvall-Östling, M. & Deutschmann, M. (2018). “See me! Not my gender, race, or social class”: Combating Stereotyping and prejudice mixing digitally manipulated experience with classroom debriefing. I: Eetu Mäkelä, Mikko Tolonen, Jouni Tuominen, DHN Helsinki 2018 Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference stein(DHN 2018), Helsinki, Finland, March 7-9, 2018.