This page in English

Forskningsprojekt

Att öka medvetenheten genom virtuella upplevelser - Utveckling av metoder för att belysa språkliga stereotyper med hjälp av digitala medier

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2021

Kontaktperson

Mats Deutschmann

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet närmar sig utmaningen att hitta metoder för att öka sociolingvistisk medvetenhet om frågor som rör språk och stereotyper bland lärarstuderande, men även inom andra professionsutbildningar som t ex sociologer och psykologer, på alla nivåer, så att metalingvistisk kunskap kan omsättas i professionellt språkbruk. Metoderna bygger på digital s.k. "matched-guise technique". T ex kan vi idag manipulera identitetsattribut i digitala medier så att man kan låtsas vara av motsatt kön. Med dessa metoder kan vi ge studenter personliga erfarenheter om hur ens "identitet" som den upplevs av andra (kön, ålder, utseende, hudfärg etc.) påverkar hur vi bemöts och bedöms, men också hur vi själva omedvetet påverkas av dessa strukturer när vi bedömer andra.

Läs mer om projektet här

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners