This page in English

Merve Tuncer

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303561

Rum: F3255

Merve Tuncer
Forskningsämne

Om Merve Tuncer

Merve är doktorand i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap där hon ingår i forskargruppen Arbete, familj och nära relationer.

Hon är också knuten till doktorandprogrammet Newbreed, med EU- kommissionen som en av finansiärerna, inom det tematiska området Åldrande ur ett samhälleligt perspektiv.

Merve har en master i sociologi vid Istanbul Bilgi University. Hennes masteruppsats 2017 (”Urban Aging and the Right to the City: Experiences of Elderly in Kadiköy ”) handlade äldre och deras tillgång till stadsmiljöer.

Hon började som doktorand vid Örebro universitet i augusti 2018. Hennes doktorsavhandling har ett intersektionellt livsloppsperspektiv och baseras på erfarenheterna hos äldre kvinnor som migrerat till Sverige från Turkiet. Avhandlingen riktar in sig på kvinnornas egna upplevelser relaterade till migration, åldrande och kön med betoning på temporalitet, tillhörighet och handlingskraft.

 

 

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt