This page in English

Forskningsprojekt

Covidpandemin och stroke

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2020

Kontaktperson

Mia von Euler

Stroke är en folksjukdom med cirka 25 000 personer som insjuknar årligen, dessutom insjuknar ca 10 000 personer i TIA. Korrekt och snabb insatt behandling minskar risken för återinsjuknande och dåligt utfall. Rapporter visar på sämre tillgång till vård och ökad patientdelay under covidpandemin. Studiens syfte är att demografiskt följa incidens, vårdinsatser och utfall av stroke och TIA i Sverige under Covid-19 pandemin.  Samma analyser kommer att göras i Danmark, Estland och Lettland för att möjliggöra jämförelse mellan länder med liknande sjukvårdssystem men med olika strategier i förhållande till covid-19 pandemin.

Samarbetspartners

  • Christina Kruse, Köpenhamns universitet
  • Guna Berzina, Riga Stradia Universitet
  • Marie Eriksson, Umeå universitet
  • Riina Vibo, Tartu universitet
  • Sören Passke Johnson, Ålborgs universitet