This page in English

Mialinn Arvidsson-Lindvall

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Mialinn Arvidsson-Lindvall

 

Mialinn är affilierad forskare i Medicin, Örebro Universitet. Hon disputerade 2018 i ämnet Medicinsk vetenskap vid Örebro Universitet med avhandlingen ”Physiotherapeutic perspectives on balance control after stroke exercises, experiences and measures”. Hon har en bakgrund som legitimerad sjukgymnast verksam inom området neurologi och primärvård. Hon har sin anställning vid region Örebro län, Kumla vårdcentral  som leg sjukgymnast och forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC).

Nuvarande forskning fokuserar till stor del på äldreområdet och stroke. En studie handlar om personer som överlevt stroke bosatta i Kumla kommun. Studien ska undersöka prevalens, komorbiditet, funktionsnedsättningens omfattning, social situation och livskvalitet.

 

Undervisnings och handledaruppdrag

Basgruppshandledare läkarutbildningen.
Undervisning vetenskapligt förhållningssätt för ST läkare.
Handledare doktorand.
Handledare C och D-uppsatser.

Övriga uppdrag: 
Koordinator i  Forum 2.0

 
 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Appelros, P. , Matérne, M. , Jarl, G. & Arvidsson Lindvall, M. (2021). Comorbidity in Stroke-Survivors: Prevalence and Associations with Functional Outcomes and Health. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, 30 (10).
Arvidsson Lindvall, M. , Forsberg, A. , Appelros, P. & Anderzen-Carlsson, A. (2021). "I can manage the challenge": a qualitative study describing experiences of living with balance limitations after first-ever stroke. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 16 (1).
Appelros, P. , Arvidsson Lindvall, M. & Matérne, M. (2021). Stroke prevalence in a medium-sized Swedish municipality. Acta Neurologica Scandinavica, 143 (2), 210-216.
Arvidsson Lindvall, M. , Appelros, P. , Forsberg, A. & Anderzen-Carlsson, A. (2020). LIVING WITH BALANCE LIMITATIONS AFTER FIRST-EVER STROKE. International Journal of Stroke, 15 (Suppl. 1), 257-257.
Matérne, M. , Appelros, P. & Arvidsson Lindvall, M. (2020). STROKE SURVIVORS IN THE MUNICIPALITY OF KUMLA SWEDEN: PREVALENCE, CO-MORBIDITY, DISABILITY, SOCIAL SITUATION AND QUALITY OF LIFE. International Journal of Stroke, 15 (Suppl. 1), 413-413.
Arvidsson Lindvall, M. , Anderzen-Carlsson, A. , Appelros, P. & Forsberg, A. (2020). Validity and test-retest reliability of the six-spot step test in persons after stroke. Physiotherapy Theory and Practice, 36 (1), 211-218.
Arvidsson Lindvall, M. , Anderzen-Carlsson, A. & Forsberg, A. (2016). Basic Body Awareness Therapy for patients with stroke: Experiences among participating patients and physiotherapists. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 20 (1), 83-89.
Lindvall, M. A. & Forsberg, A. (2014). Body awareness therapy in persons with stroke: a pilot randomised controlled trial. Clinical Rehabilitation, 28 (12), 1180-1188.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Arvidsson Lindvall, M. (2018). Physiotherapeutic perspectives on balance control after stroke: exercises, experiences and measures. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Manuskript

Arvidsson Lindvall, M. , Forsberg, A. , Appelros, P. & Anderzén-Carlsson, A. "I can still manage" : a mixed-method study of balance after stroke.
Arvidsson Lindvall, M. , Anderzén-Carlsson, A. , Appelros, P. & Forsberg, A. Validity and test-retest reliability of the Six-Spot Step Test in persons after stroke.