This page in English

Forskningsprojekt

Strokeprojektet i Kumla

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mialinn Arvidsson-Lindvall

Stroke är de äldres sjukdom, fyra femtedelar är över 60 år. Medelåldern för förstagångsinsjuknande i Sverige är 74 år för män, och 78 år för kvinnor och det är ca 25.000 personer i Sverige som insjuknar varje år.  Strokeincidens har minskat, men prevalens troligen ökat, på grund av lindrigare strokesvårighet och ökad livslängd. Stroke är den somatiska sjukdom som orsakar flest vårddagar på sjukhus i Sverige. Kumla kommun ger genom sin blandade befolkning, storlek, och läge i landet en god möjlighet till en tvärsnittsstudie med syfte att utvärdera vården efter stroke. Projektet har en tvärvetenskaplig ansats då teamarbete inom strokevården ger de bästa förutsättningarna för god vård.

Syftet är att kartlägga och analysera strokeöverlevares medicinska, funktionsmässiga och sociala situation. Målet är att förbättra omhändertagandet efter stroke. 

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län