This page in English

Forskningsprojekt

START-Stöd i aktivitet, rörelse och träning för vuxna personer med ADHD - en interventionsstudie med RCT-design

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2025

Kontaktperson

Mussie Msghina

Forskningsämne

ADHD nedsätter kognitivförmågan och orsakar svårigheter med att reglera beteendet. 3% av den vuxna befolkningen anses uppfylla kriterier för diagnos. Centralstimulantia (CS) utgör grunden för behandling. Långtidseffekten och biverkningen av CS-behandling är inte känd. Cirka 30% av patienterna svarar inte heller på insatt farmakologisk behandling. Målet med vår studie är att ta fram en ny icke-farmakologisk behandling för vuxna personer med ADHD. START är en randomiserad kontrollerad interventionsstudie där fysisk träning ges i 12 veckor, med eller utan kognitivt stöd. Effekten mäts innan och efter intervention samt efter 6 och 12 månader med skattningsskalor, kognitiva och fysiska tester, MR-undersökning och blodprov.

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet

Samarbetspartners