This page in English

Moa Wahlqvist

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bW9hLndhaGxxdmlzdDtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Moa Wahlqvist

Om Moa Wahlqvist

Moa Wahlqvist är medicine doktor i handikappvetenskap, socialpedagog samt affilierad forskare till Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet. Moa är verksam som forskare vid Audiologiskt forskningscentrum och Universitetssjukvårdens forskningscentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Forskning

Moas forskning handlar om personer med dövblindhet,  hälsa, livskvalité, rehabilitering/habilitering och strategier för att hantera vardagen och familjelivet. Moa är som handledare involverad i forskning om äldre med svår kombinerad syn- och hörselnedsättning. I ett nystartat projekt kommer tillgänglighetsfrågor för information om Coronapandemin till personer med dövblindhet att undersökas.

Uppdrag och nätverk

Moa delar sin tid mellan forskning och att vara FoU-samordnare vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) som på uppdrag av Socialstyrelsen skall verka för att utveckla och sprida kunskap till professionella inom området dövblindhet. Moa arbetar på Nkcdb främst med frågor om att tillgängliggöra forskning på dövblindområdet samt med frågor som rör att utveckla och säkra metoder för insatser till personer med dövblindhet.

Moa deltar i flera nätverk och arbetsgrupper på nordisk och internationell nivå som fokuserar kring dövblindhet, bland annat Deafblind International Research Network, Deafblind International Usher network, Nordens välfärdscenters arbetsgrupp kring Ushers syndrom. Moa har också varit aktiv i utvecklandet av två uppdragsutbildningar på avancerad nivå som riktar sig till professionella inom synområdet, detta arbete har skett i samarbete med Syncentralen i Örebro.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript