This page in English

Moa Wahlqvist

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Moa Wahlqvist

Om Moa Wahlqvist

Moa Wahlqvist är medicine doktor i handikappvetenskap, socialpedagog samt affilierad forskare till Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet. Moa är verksam som forskare vid Audiologiskt forskningscentrum och Universitetssjukvårdens forskningscentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Forskning

Moas forskning handlar om personer med dövblindhet,  hälsa, livskvalité, rehabilitering/habilitering och strategier för att hantera vardagen och familjelivet. Moa är som handledare involverad i forskning om äldre med svår kombinerad syn- och hörselnedsättning. I ett nystartat projekt kommer tillgänglighetsfrågor för information om Coronapandemin till personer med dövblindhet att undersökas.

Uppdrag och nätverk

Moa delar sin tid mellan forskning och att vara FoU-samordnare vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) som på uppdrag av Socialstyrelsen skall verka för att utveckla och sprida kunskap till professionella inom området dövblindhet. Moa arbetar på Nkcdb främst med frågor om att tillgängliggöra forskning på dövblindområdet samt med frågor som rör att utveckla och säkra metoder för insatser till personer med dövblindhet.

Moa deltar i flera nätverk och arbetsgrupper på nordisk och internationell nivå som fokuserar kring dövblindhet, bland annat Deafblind International Research Network, Deafblind International Usher network, Nordens välfärdscenters arbetsgrupp kring Ushers syndrom. Moa har också varit aktiv i utvecklandet av två uppdragsutbildningar på avancerad nivå som riktar sig till professionella inom synområdet, detta arbete har skett i samarbete med Syncentralen i Örebro.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Björk, M. , Wahlqvist, M. , Huus, K. & Anderzen-Carlsson, A. (2022). The consequences of deafblindness rules the family: Parents' lived experiences of family life when the other parent has deafblindness. The British Journal of Visual Impairment, 40 (1), 18-28.
Lundin, E. , Widén, S. , Wahlqvist, M. , Anderzen-Carlsson, A. & Granberg, S. (2020). Prevalence, diagnoses and rehabilitation services related to severe dual sensory loss (DSL) in older persons: a cross-sectional study based on medical records. International Journal of Audiology, 59 (12), 921-929.
Ehn, M. , Wahlqvist, M. , Möller, C. & Anderzen-Carlsson, A. (2020). The lived experiences of work and health of people living with deaf-blindness due to Usher syndrome type 2. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15 (1).
Ehn, M. , Anderzen-Carlsson, A. , Möller, C. & Wahlqvist, M. (2019). Life strategies of people with deafblindness due to Usher syndrome type 2a-a qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 14 (1).
Ehn, M. , Wahlqvist, M. , Danermark, B. , Dahlström, Ö. & Möller, C. (2018). Health, work, social trust, and financial situation in persons with Usher syndrome type 1. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 60 (2), 209-220.
Wahlqvist, M. , Möller, C. , Möller, K. & Danermark, B. (2016). Implications of Deafblindness: The Physical and Mental Health and Social Trust of Persons with Usher Syndrome Type 3. Journal of Visual Impairment & Blindness, 110 (4), 245-256.
Wahlqvist, M. , Möller, K. , Möller, C. & Danermark, B. (2016). Physical and psychological health, social trust and financial situation for persons with Usher syndrome type 1. The British Journal of Visual Impairment, 34 (1), 15-25.
Wahlqvist, M. , Möller, C. , Möller, K. & Danermark, B. (2013). Physical and psychological health in persons with deafblindness that is due to Usher Syndrome Type II. Journal of Visual Impairment & Blindness, 107 (3), 207-220.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Wahlqvist, M. (2015). Health and People with Usher syndrome. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Anderzen-Carlsson, A. , Huus, K. , Wahlqvist, M. & Björk, M. (2020). Health related quality of life, family climate and sense of coherence in family members in families where a parent has deafblindness. Konferensbidrag vid XXXV World Congress of Audiology, Warzawa, Poland, April 19-22, 2020. Conference postponed..
Anderzen-Carlsson, A. , Huus, K. , Wahlqvist, M. & Björk, M. (2020). The experience of family life when one parent has deafblindness: the partner’s perspective. Konferensbidrag vid XXXV World Congress of Audiology, Warzawa, Poland, April 19-22, 2020. Conference postponed..
Wahlqvist, M. (2019). Buildning Bridges, to make research available for those it concerns. Konferensbidrag vid 17th Deafblind International World Conference, Usher Research Network Pree-conference, Gold Coast, Australia, 2019..
Wahlqvist, M. , Anderzen-Carlsson, A. , Björk, M. & Huus, K. (2019). Family climate and Health in families where a parent has deafblindness. I: Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research (NNDR), the 15th interdisciplinary conference in disability research, Copenhagen, Denmark, May 8-10, 2019. (ss. 135-135).
Wahlqvist, M. (2019). Health and People with Usher Syndrome. Konferensbidrag vid 17th Deafblind International World Conference, Gold Coast, Australia, August 12-16, 2019..
Ehn, M. , Möller, C. , Wahlqvist, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2019). Life Strategies And Facilitating Factors When Having Deafblindness Due To Usher Syndrome Type 2a. I: Deafblind International World Conference Abstract summaries for Concurrent presentations August 12-16, 2019. Konferensbidrag vid 17th Deafblind International World Conference, Gold Coast, Australia, August 12-16, 2019..
Wahlqvist, M. (2019). The Importance of Interdiciplinary studies in Health and Usher syndrome: Current Research and Previous studies. Konferensbidrag vid 17th Deafblind International World Conference, Usher Network, Pree-conference, Gold Coast, Australia, 2019..
Wahlqvist, M. , Björk, M. , Huus, K. & Anderzen-Carlsson, A. (2018). Health and family climate in families where one parent has deafblindness. Konferensbidrag vid Nordic Audiological Society (NAS 2018), Reykjavik, Iceland, June 6-8, 2018.
Wahlqvist, M. (2018). Health and people with Usher syndrome, need for biopsychological perspective. Konferensbidrag vid Nordic Audiological Society, Reykjavik, Island, June 6-8, 2018..
Wahlqvist, M. (2018). Health and people with Usher syndrome, need for biopsychological perspective. Konferensbidrag vid Nordic Audiological Society (NAS 2018), Reykjavik, Iceland, June 6-8, 2018.
Wahlqvist, M. (2018). Hälsa hos personer med Ushers syndrom. Konferensbidrag vid TeMA Hörsel, Örebro, Sweden, Mars 13-15, 2018..
Wahlqvist, M. (2015). Hälsa hos personer med Ushers syndrom: Hälsoeffekter av bristande kontroll över händelser i tid och rum. Konferensbidrag vid Teknik för händelser i tid och rum, Örebro University, Örebro, Sweden, September 22, 2015..
Wahlqvist, M. & Ehn, M. (2014). Hälsa hos personer med Ushers syndrom. Konferensbidrag vid Nationella kunskapsdagar, Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor, Stockholm, Sverige, 2014..
Wahlqvist, M. (2013). Progressiv syn- och hörselnedsättning: en utmaning när det handlar om mobilitet, information/kommunikation och hälsa. Konferensbidrag vid Transportforum 2013, Linköping, Sweden, January 9-10, 2013..

Manuskript

Ehn, M. , Wahlqvist, M. , Möller, C. & Anderzen-Carlsson, A. Experiences of work and health in people with Usher Syndrome type 2 : a qualitative study.