This page in English

Mussie Msghina

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bXVzc2llLm1zZ2hpbmE7b3J1LnNl

Telefon: 019 302119

Rum: X2112

Forskningsämne

Om Mussie Msghina

Mussie Msghinas bakgrund finns inom både preklinisk och klinisk forskning och han har studerat synaptisk transmission med diverse tekniker (intra- och extracellular elektrofysiologi, elektrokemi, immunhistokemi, kalciumavbildning med konfokal mikroskopi, fluorescens- och elektronmikroskopi) i enkla djurmodeller i PNS (glatt-, och tvärstrimmigskelettmuskel nervändeslut) och CNS. Mussie disputerade i fysiologi på Karolinska Institutet, 1994, med inriktning på neurofysiologi och neurofarmakologi med fokus på frisättningen och receptorfarmakologin av signalsubstanserna ATP och noradrenalin och effekten av centralstimulantia och alfa2-adrenoceptor agonister och antagonister. Under post-doc åren i Lyon, Toronto och Oxford har fokus även varit på dopamin, GABA och glutamat nervtransmission.

Mussie Msghina har under den perioden haft omfattande undervisning på läkarprogrammet, Karolinska Institutet i bland annat basal metabolism, nervsystemet och magtarmkanalens basalfysiologi och hjärtats elektrofysiologi.

Forskningsfokus numera är klinisk och intresset har varit att studera affektiva och kognitiva processer hos friska individer och patienter med psykos, depression eller ADHD och effekt av psykofarmaka på detta. Vi har med funktionell hjärnavbildningsteknik (fMRI, fNIRS) tillsammans med farmakologisk intervention med serotonerga, adrenerga och dopaminerga läkemedel studerat induktion och reglering av negativa affekter och hjärnans strategi för att hantera affektiva och kognitiva interferenser vid pågående kognitiva processer. Målet är dels att kartlägga normal fysiologin bakom dessa processer med karakterisering av deras neuroanatomisk substrat och neurokemisk profil samt ta reda på hur detta förändras vid sjukdomar såsom schizofreni eller ADHD och om farmaka kan reversera avvikelsen.

Undervisning under denna period har främst handlat om psykofarmakologi och schizofreni för läkarkandidater och psykofarmakologi, schizofreni, depression och psykiatrisk neurovetenskap för AT-, ST- och specialistläkare. Mussie Msghina är sedan 12 år tillbaka kursgivare för två populära SK-kurser för blivande specialister i psykiatrisk neurovetenskap och psykofarmakologi, som ges i samarbete med centrum för psykiatrisk forskning (CPF) på Karolinska Institutet. Cirka 1000 blivande specialister i psykiatri har gått dessa kurser.  

Musse Msghina har/har haft uppdrag för SBU, Socialstyrelsen, EPM, SKL, Läkemedelsverket, TLV, läkemedelskommittéer och har varit ansvarig vid framtagandet av riktlinjer och rekommendationer för farmakologisk behandling av olika psykiatriska sjukdomar.

Avhandling
”Electrophysiological and electrochemical analysis of ATP and noradrenaline release from postganglionic sympathetic nerve terminals”. Karolinska Institutet 1994. Handledare professor Lennart Stjärne

Handledarskap
Huvudhandledare:

  • Reza Tabrisi, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, ”Verkningsmekanismer av läkemedel med antisuicid effekt”. Bihandledare: Nikolaos Venizelos och Jessica Johansson (pågående)
  • Lena Axelsson Svedell, Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro Universitet. ”Nya multimodala behandlingsmetoder för ADHD”. Bihandledare: Mialinn Arvidsson Lindvall, Kajsa Lidström Holmqvist (pågående)
  • Myrto Sklivanioti, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, ”Physiological and pharmacological regulation of negative emotions and cognitive and affective interference: a functional near infrared spectroscopy study”. Bihandledare: Yanlu Wang, Lina Martinsson (pågående)
  • Christoffer Rahm, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, ”Negative and cognitive symptoms of schizophrenia. Investigations of patients and healthy controls using magnetic resonance imaging”. Disputerad 2013. Bihandledare: Peter Aspelin, Maria Kristofferson 

Bihandledare:

  • Erik Boberg, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet,”Improving the understanding and treatment of long term complications after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation”. Huvudhandledare Professor Katarina Le Blanc (pågående)
  • Yanlu Wang, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinksa Institutet, ”A tiny glimpse into the human brain using model-free analysis for resting-state fMRI data”. Disputerad 2015. Huvudhandledare: Professor Tie Kiang-Li
  • Olof Lindberg, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle”The aging frontal lobe in health and disease : a structural magnetic resonance imaging study” Disputerad 2012. Huvudhandledare: Professor Lars-Olov Wahlund

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag