This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling av nya biomarkörer som vägleder behandling av individer med ADHD - BICENT studien

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2025

Kontaktperson

Mussie Msghina

ADHD nedsätter kognitivförmågan och orsakar svårigheter med att kunna reglera beteendet. 3% av den vuxna befolkningen anses uppfylla kriterier för diagnos. Centralstimulantia (CS) utgör grunden för behandling. Stora individuella variationer föreligger vid svar till insatt behandling. Syftet med projektet är att få fram en metod som med hjälp av machine learning utifrån kliniska utfallsmått, fMRI, genetisk variabilitet och studie av tyrosintransport kan förutsäga om ett givet läkemedel kommer få avsedd effekt eller inte. För detta ändamål kommer vi att studera både patienter som har svarat och patienter som inte ha svarat på insatt behandling.

Finansiärer

  • Nyckelfonden

Samarbetspartners