This page in English

Nadia Moberg

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303631

Rum: M3205

Nadia Moberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Nadia Moberg

Nadia Moberg är doktorand i musikvetenskap. Hon är knuten till det internationella forskningsprojektet Discourses of Academization and the Music Profession in Higher Music Education (DAPHME).

I sin avhandling intresserar hon sig för akademiseringen av högre musikerutbildning i Sverige. Hennes forskning strävar efter att analysera diskursiva kamper runt föreställningar om kunskap och undervisning inom musikerprogram. Det är en studie som aktualiserar frågor om musicerande och konstnärlig praktik i relation till forskning, om musikens autonomi och samhällsrelevans samt om vilken roll en musiker ska spela i samhället. Genom att undersöka hur aktörer inom Musikhögskolorna ser på kunskap och undervisning eftersträvar hon att generera kunskap om ett inifrånperspektiv som tolkas i relation till utbildningsreformer, samhälleliga tendenser och institutionella traditioner.

Tidigare har hon intresserat sig mycket för människors sätt att tala om musik, bland annat genom att undersöka hur musikämnet i skolan legitimeras och hur ungdomar talar om andra människors musikanvändande. 

Nadia är även engagerad i utbildningsfrågor och har tidigare varit studentpolitiskt aktiv bland annat som styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårer (SFS) och i Universitets- och högskolerådet (UHR).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Moberg, N. & Georgii-Hemming, E. (2021). Institutional personas: Dis/harmonic representations of higher music education. Högre Utbildning, 11 (1), 27-40.
Georgii-Hemming, E. , Johansson, K. & Moberg, N. (2020). Reflection in Higher Music Education: What, Why, Wherefore?. Music Education Research, 22 (3), 245-256.

Kapitel i böcker, del av antologier

Moberg, N. & Georgii-Hemming, E. (2019). Musicianship: Discursive constructions of autonomy and independence within music performance programmes. I: Stefan Gies & Jon Helge Sætre, Becoming musicians: Student involvement and teacher collaboration in higher music education (ss. 67-88). Oslo: Norges musikkhøgskole.

Konferensbidrag

Georgii-Hemming, E. , Rolle, C. , Varkøy, Ø. , Johansson, K. , Angelo, E. , Gies, S. , Moberg, N. & Versaci, D. (2021). Artistic knowledge for entrepreneurs. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education (NNRME), Norwegian University of Science and Technology, Department of Teacher Education, Trondheim. 2–3 March 2021.