This page in English

Nadia Moberg

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303631

Rum: M3205

Nadia Moberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Nadia Moberg

Nadia Moberg är doktorand i musikvetenskap. Hon är knuten till det internationella forskningsprojektet Discourses of Academization and the Music Profession in Higher Music Education (DAPHME).

I sin avhandling intresserar hon sig för akademiseringen av högre musikerutbildning i Sverige. Hennes forskning strävar efter att analysera diskursiva kamper runt föreställningar om kunskap och undervisning inom musikerprogram. Det är en studie som aktualiserar frågor om musicerande och konstnärlig praktik i relation till forskning, om musikens autonomi och samhällsrelevans samt om vilken roll en musiker ska spela i samhället. Genom att undersöka hur aktörer inom Musikhögskolorna ser på kunskap och undervisning eftersträvar hon att generera kunskap om ett inifrånperspektiv som tolkas i relation till utbildningsreformer, samhälleliga tendenser och institutionella traditioner.

Tidigare har hon intresserat sig mycket för människors sätt att tala om musik, bland annat genom att undersöka hur musikämnet i skolan legitimeras och hur ungdomar talar om andra människors musikanvändande. 

Nadia är även engagerad i utbildningsfrågor och har tidigare varit studentpolitiskt aktiv bland annat som styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårer (SFS) och i Universitets- och högskolerådet (UHR).