This page in English

Nadia Moberg

Befattning: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

E-post: bmFkaWEubW9iZXJnO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303631

Rum: M3205

Nadia Moberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Nadia Moberg

Nadia Moberg är lektor i musikpedagogik. Hon undervisar framför allt inom ämneslärarprogrammet och musikhögskolans musikvetenskapliga program.

2022 doktorerade hon med avhandlingen Dis/harmoni: (Re)konstruktionen av högre musikerutbildning i klassisk musik. Som doktorand var hon knuten till det internationella forskningsprojektet Discourses of Academization and the Music Profession in Higher Music Education (DAPHME).

För närvarande är hon operativt ansvarig för det internfinansierade projektet Musik, Makt och Tradition: kritiska verktyg för hållbar utveckling inom musikbranschen som bedrivs vid Musikhögskolan. Hon är även ledamot i Lärarutbildningsrådet (LUR) vid Örebro universitet.

Nadia har ett långt engegemang i utbildningsfrågor bakom sig och var studentpolitiskt aktiv bland annat som styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårer (SFS) och i Universitets- och högskolerådet (UHR). 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)