This page in English

Niklas Karlsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: bmlrbGFzLmthcmxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303114

Rum: N4014

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Niklas Karlsson


Allmänt
Niklas Karlsson är lektor i statistik på Handelshögskolan vid Örebro universitet sedan 1998. Doktorsexamen är från Umeå universitet.

Forskning
Niklas har en bakgrund som ekonometriker, speciellt inriktad mot mikroekonometri. På senare tid har Niklas forskning främst varit inriktad mot tillämpad statistisk forskning inom sport. Han bedriver också forskning om utformning av poängsättning av flervalsalternativfrågor. 

Undervisning
Niklas Karlsson undervisar främst på kanditatnivå. Utöver uppsatshandledning undervisar han bland annat på kurserna  Grundläggande statistik, Statistiska metoder och Statistisk teori.  

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Rapporter