This page in English

Forskningsämne

Statistik

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Thomas Laitila

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Bayesiansk statistik
  • Ekonometri
  • Officiell statistik
  • Ordinaldata
  • Paneldata
  • Prognoser
  • Registerdata
  • Surveymetoder
  • Tidsserieanalys

Forskningen inom det statistiska vetenskapsområdet utvecklar modeller och metoder, som gör det möjligt att dra slutsatser från empiriska data som innehåller variation och slumpstörningar. Metoderna kan användas för beskrivning, slutledning och prediktion inom de flesta vetenskapsområden. Forskningsarbetet i statistik bygger på en kombination av matematiska sannolikhetsteoretiska begrepp och datorbaserade metoder. Forskningen vid Örebro universitet är speciellt inriktad på statistisk slutledning, medicinsk statistik, epidemiologi, ekonometri och metoder för urvalsundersökningar inom officiell statistik.