This page in English

Per-Åke Nylander

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: cGVyLWFrZS5ueWxhbmRlcjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Per-Åke Nylander
Forskningsämne

Om Per-Åke Nylander

Tog socionomexamen 1978, och filosofie magisterexamen i socialt arbete 1996. Har en bakgrund som yrkesverksam socionom 1978-1993 vilket inneburit ca 15 års erfarenhet av socialt arbete inom kommunal socialtjänst, frivård, skola och missbruksvård. Disputerade 2011 på doktorsavhandlingen "Managing the Dilemma. Occupational Culture and Identity among Prison Officers" som handlar om kriminalvårdares arbete vid olika fängelser. Docent och universitetslektor i socialt arbete. Undervisar nu i socialt arbete inom olika terminer i Socionomprogrammet. Har tidigare även varit lärare inom Sociala omsorgsprogrammets socialpedagoginriktning under åren 1993-2007, samt ansvarat för uppdragsutbildningen "Socialt arbete i kriminalvård 15 hp", som gavs 2002-2012 som en del av grundutbildningen till nyanställda inom kriminalvården. Undervisar i och är kursansvarig även för delkurser i Kriminologiprogrammet.

 Forskningsintresset omfattar främst frågor om kriminalvård och fängelsearbete, där rapporter, artiklar och den egna doktorsavhandlingen är skrivna. Men även frågor om missbruk och missbruksvård samt socialt/socialpedagogiskt arbete vid institutioner, har resulterat i utvärderingar/ rapporter. Har genomfört projektet "Fängelsekultur och vårdarroll", delfinansierat av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, 2005-2006, samt medverkat i projektet 
"Kriminalvårdare i anstalt" 2007-2010, finansierat av FAS, vilket också utgör avhandlingsprojektet. Har medverkat i ett nordiskt forskningsprojekt om missbruksbehandling i fängelser 2012-14, ”Prison-Based Drug Treatment in the Nordic Countries”, samt genomfört en enkätstudie bland kriminalvårdare 2019, kallad Kriminalvårdare II. Har skrivit ett antal kortare populärvetenskapliga artiklar riktade till Kriminalvården och den allmänna debatten. Har även deltagit i två mindre projekt, om kriminalvårdares utbildning och yrkesutveckling i två länder, samt om barn till föräldrar i fängelse, i samarbete med forskningsmiljön i Kriminologi, CAPS. Deltar i internationella forskningsnätverk om fängelseforskning och emotionsforskning, och har  medverkat i sex publicerade antologier och ett tiotal vetenskapliga artiklar. Tillhör ett tema för kriminalvårds- och institutionsforskning inom forskargruppen ProSA vid Örebro universitet. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter