This page in English

Forskningsprojekt

På väg mot professionalism? Två Skandinaviska länders två vägar att utveckla kriminalvårdares yrkesroll

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anders Bruhn

Forskningsämne

Projektet innebär en jämförande studie mellan den norska och den svenska utbildningen till kriminalvårdaryrket. Norge och Sverige har här anträtt två helt olika vägar. I Sverige krävs som grund ett tvåårigt gymnasium för att vara behörig att söka en kriminalvårdartjänst. En utbildning inom myndigheten tar sedan vid. Denna omfattar idag 12 veckor inklusive praktik och auskultation på olika anstalter. I Norge är idag utbildningen en sammanhållen högskoleutbildning på två år. Ett tredje år är under utveckling. Således siktar man på en kademisk kandidatexamen. Projektet undersöker vilka strategier som ligger till grund för de olika valen i de två länderna. Är det så att den norska modellen uppvisar en traditionellutveckling mot professionstillblivelse, medan den svenska egentligen inte är uttryck för någon annan strategi än att begränsa kostnader, eventuellt dock med inriktning mot vad som idag inom professionsteori brukar benämnas organisatorisk professionalism?

Finansiärer

  • Örebro universitet