This page in English

Forskningsprojekt

Förälder i fängelse: Barn- och föräldrarelationer vid fängelsevistelse

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

För att bättre förstå varför barn påverkas olika av att ha en förälder i fängelse, vad mer exakt det är som utgör risken för dem och vad samhället behöver göra för att stödja dem, syftar denna studie till att öka förståelsen av ungas upplevelse av att ha haft en eller båda föräldrar i fängelse under sin uppväxt och hur det påverkar relationen till föräldern. Den fokuserar på barn-föräldrarelationens utveckling över tid. 

Projektets data består av semistrukturerade intervjuer med barn mellan 15 och 20 år som har eller haft en förälder i fängelse och med föräldrar som sitter eller suttit i fängelse.