This page in English

Forskningsprojekt

Matvanor och fysisk aktivitet för hälsa och välbefinnande

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Fawzi Kadi

Åldersrelaterad kroniskt förhöjd nivå av inflammation i blodomloppet, så kallad åldersinflammation antas föregå utveckling av kroniska sjukdomar såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Tillsammans med fetma, förhöjt blodtryck och blodsocker, samt förhöjda blodfettsnivåer medför åldersinflammation en starkt ökad risk för utveckling av dessa sjukdomar.

Stillasittande tillsammans med bristande matvanor är viktiga livsstilsfaktorer som kan påskynda sjukdomsutveckling med stigande ålder. Därför är preventiva insatser som baseras på promotion av en hälsosam livsstil efterfrågat och viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.

Projektets övergripande syfte är att klarlägga betydelsen av mat- och motionsvanor på biomarkörer för inflammation samt kardiometabol hälsa hos äldre män och kvinnor, samt bestämma underliggande faktorer för en hälsosam livsstilsförändring för vidare implementering inom ramen för lokalt och regionalt folkhälsoarbete.

Som en del i detta projekt pågår studien "Satsa Grönt".

Finansiärer

  • Örebro universitet