Forskningsprojekt

Hälsorelaterade effekter av arbetspendling med cykel bland medelålders män och kvinnor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Syfte


Funktionella effekter av att ersätta bilåkande med cykling som transportsätt för arbetspendling under 12 månader.

- Rekrytering bland medelålders män och kvinnor anställda inom Örebro regionen.

- Undersökta variabler inkluderar aerob arbetsförmåga, blodtryck i vila, variabler för kroppssammansättning (e.g. midjeomfång, fettvikt).

Samarbetspartners

  • Gunnar Falk, USÖ