This page in English

Forskningsprojekt

Återhämtning inom idrott

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elodie Ponsot

Forskningsämne

En välplanerad återhämtning och användandet av effektiva återhämtningsmetoder är av högsta vikt för att optimera kroppens restauration efter krävande fysiskt arbete. Återhämtning är även en viktig del av träningsprocessen då den påverkar den långsiktiga utvecklingen av prestationsförmågan. Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är därför att studera återhämtning efter krävande fysiskt arbete. Dessutom undersöker vi om olika strategier och metoder till exempel nutrition och kall-/varmvattenbad, kan påskynda återhämtningsförmågan efter belastande träning, både ur ett kortsiktigt (dagar) och ur ett mer långsiktigt perspektiv (veckor/månader). Viktiga frågor som projektet försöker besvara är: Hur återhämtar sig kroppen efter olika typ av belastningar? Hur påverkar olika återhämtningsmetoder som exempelvis kallvattenbad, återhämtningsförmågan? Kräver olika typer av idrotter specifika metod för att säkerställa optimerad återhämtning? Studierna sker med hjälp av ett interaktivt tillvägagångssätt där förändringar och anpassningar studeras från cellulär till helkroppsnivå.

Mer information om Återhämtning inom idrott finns på engelska här.

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning
  • KK-Stiftelsen
  • Stiftelsen Lars Hiertas Minne