This page in English

Forskningsprojekt

Den sociala barnavårdens hantering av våld mot barn i intersektionen med det familjerättsliga systemet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Åsa Källström

Doktorandprojekt


Detta avhandlingsprojekt undersöker vad familjerättsliga tvister och beslut kan innebära för barnavårdens hantering av våldsuppgifter mot barn i nära relation. För närvarande pågår delstudie ett som analyserar hur uppgifter om våld mot barn i nära relation förstås och hanteras i barnavårdsutredningar när barnets föräldrar samtidigt är i familjerättslig tvist. I denna studie analyseras barnavårdsutredningar från kommuner av olika storlekar i Sverige. Kommande delstudie kommer genom intervjuer undersöka vad det innebär ur socialsekreterares perspektiv för deras yrkesutövning att det samtidigt pågår familjerättsliga processer och beslut. Den avslutande studien kommer fokusera på vad socialsekreterare anser att deras, familjerättssystemet samt respektive förälders roll och ansvar är och bör vara för att tillgodose barns behov av stöd och skydd i denna intersektion.

Doktorand: Gabriella Knutsson
Huvudhandledare: Åsa Källström
Biträdande handledare: Robert Lindahl 

Finansiärer

  • Örebro universitet