This page in English

Sara Nygren

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: L2629

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Sara Nygren

Sara är doktorand i psykologi sedan januari 2021.

Sara arbetar i Hybridprojektet.