This page in English

Forskningsprojekt

Hybridstudien. En transdiagnostisk behandling för emotionell och somatisk samsjuklighet testad med SCED inom den reguljära vården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Katja Boersma

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Smärtpatienter lider ofta av samsjukliga känslomässiga problem och tvärtom. Det transdiagnostiska perspektivet förklarar detta med förekomsten av delade underliggande mekanismer, såsom emotionsregleringsprocesser. Idag tilldelas patienter vanligtvis behandling beroende på deras primära diagnos, vilket kan vara otillräckligt för patienter med samsjuklighet.

Baserat på detta har en ny behandling utvecklats. Denna hybrid-emotionfokuserade behandling kombinerar kognitiv beteendeterapi (KBT) med en emotionsregleringsmetod som informerats av dialektisk beteendeterapi (DBT). Den har framgångsrikt testats i en pilotstudie och en RCT. Den aktuella studien är en implementerings- och effektivitetsstudie med upprepad single case experimentell design. Behandlingen utförs av utbildade kliniker inom primärvården och rehabiliteringskliniker.

Läs mer om studien på "Hybridprojektets" hemsida.

Publikationer

Boersma, K., Södermark, M., Hesser, H., Flink, I. K., Gerdle, B., & Linton, S. J. (2019). Efficacy of a transdiagnostic emotion–focused exposure treatment for chronic pain patients with comorbid anxiety and depression: A randomized controlled trial. Pain160(8), 1708. 

Södermark, M., Linton, S. J., Hesser, H., Flink, I., Gerdle, B., & Boersma, K. (2020). What Works? Processes of Change in a Transdiagnostic Exposure Treatment for Patients With Chronic Pain and Emotional Problems. The Clinical Journal of Pain, 36(9), 648-657.

Finansiärer

  • AFA försäkringar