This page in English

Forskningsprojekt

Transdiagnostik emotionsfokuserad behandling för emotionell och somatisk samsjuklighet. En RCT om implementering och effektivitet i primärvården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Katja Boersma

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Smärtpatienter lider ofta av samsjukliga känslomässiga problem och tvärtom. Det transdiagnostiska perspektivet förklarar detta med förekomsten av delade underliggande mekanismer, såsom emotionsregleringsprocesser. Idag tilldelas patienter vanligtvis behandling beroende på deras primära diagnos, vilket kan vara otillräckligt för patienter med samsjuklighet.

Baserat på detta har en ny behandling utvecklats. Denna hybrid-emotionfokuserade behandling kombinerar kognitiv beteendeterapi (KBT) med en emotionsregleringsmetod som informerats av dialektisk beteendeterapi (DBT). Den har framgångsrikt testats i en pilotstudie och en RCT. Den aktuella studien är en implementerings- och effektivitetsstudie, där behandlingen utförs av utbildade kliniker inom primärvården.

Finansiärer

  • AFA försäkringar

Samarbetspartners