This page in English

Stefan Särnblad

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301378

Rum: C1313

Stefan Särnblad

Om Stefan Särnblad

Stefan Särnblad är universitetslektor och barnläkare med inriktning mot barndiabetologi och reumatologi. Han är projektledare för Diabetes i Skolan som är en nationell multicenter-studie med målsättning att studera skolsituationen för barn och ungdomar med typ 1 diabetes. Tillsammans med professor Fawzi Kadi leder han ett projekt som studerar metabola effekter av träning hos unga män med typ 1 diabetes.

Han ingår också i forskargruppen Just-in-TIME som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa.

Övriga uppdrag

Stefan Särnblad ingår i nationella barndiabetesregistrets (SWEDIABKIDS) styrgrupp. Han är bihandledare till en forskarstuderande och har uppdrag som betygsnämndsledamot.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Rosengran, B. , Möller, R. , Hellman, J. , Jood, K. , Ekstedt, M. , Särnblad, S. , Alm, S. & Gummesson, C. (2019). EPA-en modell för att träna och bedöma dagligt läkarjobb. Läkartidningen, 116, 1-4.
Hanås, R. , Birkebaek, N. , Carlsson, A. , Forsander, G. , Fureman, A. , Hanberger, L. , Olivecrona, A. , Örtqvist, E. & et al. (2019). No evidence for a change of the current HbA1c target level of < 6,5%(48 mmol/mol) in children and adolescents with diabetes in Sweden and UK. BMJ. British Medical Journal, 366.
Petersson, J. , Åkesson, K. , Sundberg, F. & Särnblad, S. (2019). Translating Glycated Hemoglobin A1c into Time Spent in Glucose Target Range: a Multicenter Study. Pediatric Diabetes, 20 (3), 339-344.
Karefylakis, C. , Särnblad, S. , Ariander, A. , Ehlersson, G. , Rask, E. & Rask, P. (2018). Effect of Vitamin D supplementation on body composition and cardiorespiratory fitness in overweight men: a randomized controlled trial. Endocrine (Basingstoke), 61 (3), 388-397.
Karefylakis, C. , Pettersson-Pablo, P. , Särnblad, S. , Rask, E. , Bitar, M. , Magnusson, A. & Eriksson, C. (2018). Vitamin D C3 epimer in a mid-Swedish region: Analytical measurement and epidemiology. Clinica Chimica Acta, 478, 182-187.
Särnblad, S. , Åkesson, K. , Fernström, L. , Ilvered, R. & Forsander, G. (2017). Improved diabetes management in Swedish schools: results from two national surveys. Pediatric Diabetes, 8 (6), 463-469.
Bixo Ottosson, A. , Åkesson, K. , Ilvered, R. , Forsander, G. & Särnblad, S. (2017). Self-care management of type 1 diabetes has improved in Swedish schools according to children and adolescents. Acta Paediatrica, 106 (12), 1987-1993.
Särnblad, S. , Berg, L. , Detlofsson, I. , Jönsson, Å. & Forsander, G. (2014). Diabetes management in Swedish schools: a national survey of attitudes of parents, children, and diabetes teams. Pediatric Diabetes, 15 (8), 550-556.
Ekelund, U. , Särnblad, S. , Brage, S. , Ryberg, J. , Wareham, N. J. & Åman, J. (2007). Does physical activity equally predict gain in fat mass among obese and nonobese young adults?. International Journal of Obesity, 31 (1), 65-71.
Särnblad, S. , Ekelund, U. & Åman, J. (2006). Dietary fat intake predicts 1-year change in body fat in adolescent girls with type 1 diabetes. Diabetes Care, 29 (6), 1227-1230.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hanås, R. , Eriksson, M. & Särnblad, S. (2010). Diabetes - ketoacidos, hyperglukemi och hypoglukemi. I: Svante Norgren, Jonas F. Ludvigsson, Mikael Norman, Akut Pediatrik (ss. 253-269). Stockholm: Liber.

Konferensbidrag

Hanås, R. , Hanberger, L. , Pundzuite Lyckå, A. , Samuelsson, U. , Svensson, A. , Särnblad, S. & Åkesson, K. (2020). A low HbA1c during the first 2 years correlates with a higher percentage of HbA1c ≤6.5% (48 mmol/mol) and lower percentage >8.0% (64 mmol/mol) on a clinic level. Konferensbidrag vid American Diabetes Association, Online, June 12-16, 2020..
Hanås, R. , Steineck, I. , Anderzen, J. , Eeg-Olofsson, K. , Ekelund, J. , Gudbjörnsdottir, S. , Hanberger, L. , Nåtman, J. & et al. (2020). Lower Pediatric HbA1c in Sweden during Recent Years Is Associated with a Lower HbA1c Nadir during the First Year after Onset. Konferensbidrag vid American Diabetes Association, Online, June 12-16, 2020..
Fureman, A. , Samuelsson, U. , Särnblad, S. & Lilja, M. (2019). A comparison between treatment with continuous insulin infusion and multiple daily injections in children and adolescents with type 1 diabetes in Sweden-data from the Swedish national quality register SWEDIABKIDS. Konferensbidrag vid ISPAD 2019: 45 Annual Conference, Boston, USA, 30 October-2 November, 2019.
Cerqueiro Bybrant, M. , Uden, E. , Fredriksen, F. , Gustafsson, A. , Arvidsson, C. , Edling Larsson, H. , Fureman, A. , Forsander, G. & et al. (2019). High levels of anti-tissue transglutaminase antibodies predict biopsy proven celiac disease in children with type 1 diabetes. Konferensbidrag vid International Celiac Disease Symposium 2019, Paris, France, 5-7 September, 2019.
Sjöström, H. , Nylander, C. , Johnsson, I. & Särnblad, S. (2019). Intermittently scanned continuous glucose monitoring improves glycemic control in adolescents with type 1 diabetes on insulin pumps. Konferensbidrag vid Barnveckan 2019, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Philipsson, A. , Sandberg, E. , Högström, S. , Eriksson, M. , Särnblad, S. , Ekstav, L. , Lorentzon Fagerberg, U. , Mörelius, E. & et al. (2019). ”Just in TIME” - Intervention med dans och yoga för flickor med funktionell magsmärta och IBS. Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Sundberg, F. , Särnblad, S. & Åkesson, K. (2019). Most preschool children with T!D in Sweden reach ISPAD target HbA1c. Konferensbidrag vid ISPAD 2019: 45 Annual Conference, Boston, USA, 30 October-2 November, 2019.
Petersson, J. , Åkesson, K. , Sundberg, F. & Särnblad, S. (2019). Relation mellan tid i målområde mätt med sensorglukos och HbA1c hos barn med typ 1 diabetes. Konferensbidrag vid Barnveckan 2019, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Lemonaki, M. & Särnblad, S. (2018). Paediatric education in the Curriculum of the School of Medicine in the University of Örebro in Sweden. Konferensbidrag vid AMEE (An International Association for Medical Education), Basel, Switzerland, 25-29 August, 2018.
Särnblad, S. , Lidskog, M. , Walfridsson, H. , Hjelmqvist, H. & Duberg, A. (2018). Will Early Clinical Training improve the professional skills?: Experience from a New Medical Education in Sweden. Konferensbidrag vid AMEE (An International Association for Medical Education), Basel, Switzerland, 25-29 August, 2018.
Särnblad, S. , Ponsot, E. & Kadi, F. (2017). Acute effects on glycemia of different types of exercise in youths with type 1 diabetes. Konferensbidrag vid ISPAD 2017, Innsbruck, Austria, October 18-21, 2017.
Karefylakis, C. , Petterson Pablo, P. , Särnblad, S. , Rask, E. & Eriksson, C. (2017). D-vitamin C3-epimer. Metodbeskrivning och epidemiologisk studie i en mellansvensk region.. Konferensbidrag vid Endokrindagarna 2017, Uppsala, Sweden, 1-3 februari, 2017.
Ludvigsson, J. , Albin, A. , Arvidsson, C. , Carlsson, A. , Hanås, R. , Elding-Larsson, H. , Rathsman, B. , Särnblad, S. & et al. (2017). EDCR (Etanercept Diamyd Combination Regimen), a pilot trial to preserve residual beta cell function in children with Type 1 diabetes. Konferensbidrag vid 52nd Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD2017), Nyborg, Denmark, May 19-21, 2017.
Karefylakis, C. , Ariander, A. , Rask, P. , Särnblad, S. & Rask, E. (2017). Effect of Vitamin D supplementation on body composition in overweight men: A randomized controlled trial. Konferensbidrag vid 19th European Congress of Endocrinology (ECE 2017), Lisbon, Portugal, May 20-23, 2017.
Pundziute Lyckå, A. , Hanberger, L. , Särnblad, S. , Åkesson, K. & Samuelsson, U. (2016). BMI change during the course of type 1 diabetes is modified by the level of diabetes control: data from the Swedish national quality register SWEDIABKIDS. I: ISPAD 2016. Konferensbidrag vid ISPAD 2016, Valencia, Spain, October 26-19, 2016.
Leprêtre, P. M. , Ponsot, E. , Särnblad, S. & Kadi, F. (2016). Cardiorespiratory responses to incremental exercise in Type 1 diabetic patients: a comparison between patients with poor and good glycaemia control. Konferensbidrag vid 26ièmes Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie, Paris, France, 13-16 jan., 2016.
Särnblad, S. , Åkesson, K. , Fernström, L. , Ilvered, R. & Forsander, G. (2016). Improved diabetes management in Swedish schools: results from two national surveys. Konferensbidrag vid ISPAD 2016, Valencia, Spain, October 26-29, 2016.
Åkesson, K. , Ilvered, R. , Forsander, G. & Särnblad, S. (2013). A Diabetes Resource Nurse Improves the Self-Care of Children with T1D in School. Konferensbidrag vid ISPAD 2013, October 16th-19th, 2013, Gothenburg, Sweden.
Särnblad, S. , Adolfsson, S. & Forsander, G. (2007). Diabetes Mellitus in children with Down's syndrome. Konferensbidrag vid 33rd ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) Annual Conference 2007, Berlin, Germany.

Manuskript