This page in English

Stefan Särnblad

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301378

Rum: C2105

Stefan Särnblad

Om Stefan Särnblad

Stefan Särnblad är universitetslektor och barnläkare med inriktning mot behandling av barn och ungdomar med diabetes. Stefan disputerade 2004 vid Uppsala universitet och blev docent vid Örebro universitet mars 2019.

Forskning

Stefans forskning har fokus på fysisk aktivitet under uppväxten samt typ 1 diabetes hos barn och ungdomar.  I pågående projekt studeras de akuta effekterna, i blod och muskelvävnad, av olika former av träning hos ungdomar med typ 1 diabetes.  Stefan är också engagerad i ett projekt där effekterna av regelbunden dans studeras hos flickor med återkommande buksmärtor.

Stefan har tidigare arbetat med projekt som rör egenvård av diabetes under skoldagen, och övervikt hos ungdomar med typ 1 diabetes.

Stefan är handledare för två doktorander.

Undervisning

Stefan ingår i temagrupp Reproduktion och Utveckling vid läkarprogrammet och är huvudansvarig för den kliniska delen av temats undervisning inom pediatrik. Han har också ett övergripande ansvar för den kliniska delen av läkarprogrammet vilket bland annat innebär kontakter mot kliniskt tränings centrum och kliniska amanuenser.

Stefan är representant för läkarprogrammet i en nationell arbetsgrupp som utvecklar nya bedömningsinstrument för kliniska färdigheter på läkarutbildningen (EPA).

Stefan ingår även i kursledningen för en nationell team-baserad diabetesutbildning.


Samarbeten och uppdrag

Sedan 2019 är Stefan ledamot i Fakultetsnämnden för medicin och hälsa.
Stefan ingår i nationella barndiabetesregistrets (SWEDIABKIDS) styrgrupp och är redaktör för nationella riktlinjer för vården av barn och ungdomar med diabetes. 
2016 utsågs Stefan till Årets diabetolog av svensk förening för diabetologi.

Stefan är medlem i International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Högström, S. , Philipson, A. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. L. , Falk, E. , Möller, M. , Sandberg, E. & et al. (2022). Dance and Yoga Reduced Functional Abdominal Pain in Young Girls: A Randomized Controlled Trial. European Journal of Pain, 26 (2), 336-348.
Sundberg, F. , Nåtman, J. , Franzen, S. , Åkesson, K. & Särnblad, S. (2021). A decade of improved glycemic control in young children with type 1 diabetes: A population-based cohort study. Pediatric Diabetes, 22 (5), 742-748.
Cerqueiro Bybrant, M. , Udén, E. , Frederiksen, F. , Gustafsson, A. L. , Arvidsson, C. , Fureman, A. , Forsander, G. , Elding Larsson, H. & et al. (2021). Celiac disease can be predicted by high levels of tissue transglutaminase antibodies in children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatric Diabetes, 22 (3), 417-424.
Ludvigsson, J. , Routray, I. , Vigård, T. , Hanås, R. , Rathsman, B. , Carlsson, A. , Särnblad, S. , Albin, A. & et al. (2021). Combined Etanercept, GAD-alum and vitamin D treatment: an open pilot trial to preserve beta cell function in recent onset type 1 diabetes. Diabetes/Metabolism Research Reviews, 37 (7).
Sandberg, E. , Möller, M. , Särnblad, S. , Appelros, P. & Duberg, A. (2021). Dance intervention for adolescent girls: Effects on daytime tiredness, alertness and school satisfaction. A randomized controlled trial. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 26, 505-514.
Philipson, A. , Särnblad, S. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. , Möller, M. , Mörelius, E. & Duberg, A. (2020). An Intervention With Dance and Yoga for Girls With Functional Abdominal Pain Disorders (Just in TIME): Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols, 9 (12).
Rosengran, B. , Möller, R. , Hellman, J. , Jood, K. , Ekstedt, M. , Särnblad, S. , Alm, S. & Gummesson, C. (2019). EPA-en modell för att träna och bedöma dagligt läkarjobb. Läkartidningen, 116, 1-4.
Hanås, R. , Birkebaek, N. , Carlsson, A. , Forsander, G. , Fureman, A. , Hanberger, L. , Olivecrona, A. , Örtqvist, E. & et al. (2019). No evidence for a change of the current HbA1c target level of < 6,5%(48 mmol/mol) in children and adolescents with diabetes in Sweden and UK. BMJ. British Medical Journal, 366.
Petersson, J. , Åkesson, K. , Sundberg, F. & Särnblad, S. (2019). Translating Glycated Hemoglobin A1c into Time Spent in Glucose Target Range: a Multicenter Study. Pediatric Diabetes, 20 (3), 339-344.
Karefylakis, C. , Särnblad, S. , Ariander, A. , Ehlersson, G. , Rask, E. & Rask, P. (2018). Effect of Vitamin D supplementation on body composition and cardiorespiratory fitness in overweight men: a randomized controlled trial. Endocrine (Basingstoke), 61 (3), 388-397.
Karefylakis, C. , Pettersson-Pablo, P. , Särnblad, S. , Rask, E. , Bitar, M. , Magnusson, A. & Eriksson, C. (2018). Vitamin D C3 epimer in a mid-Swedish region: Analytical measurement and epidemiology. Clinica Chimica Acta, 478, 182-187.
Särnblad, S. , Åkesson, K. , Fernström, L. , Ilvered, R. & Forsander, G. (2017). Improved diabetes management in Swedish schools: results from two national surveys. Pediatric Diabetes, 8 (6), 463-469.
Bixo Ottosson, A. , Åkesson, K. , Ilvered, R. , Forsander, G. & Särnblad, S. (2017). Self-care management of type 1 diabetes has improved in Swedish schools according to children and adolescents. Acta Paediatrica, 106 (12), 1987-1993.
Särnblad, S. , Berg, L. , Detlofsson, I. , Jönsson, Å. & Forsander, G. (2014). Diabetes management in Swedish schools: a national survey of attitudes of parents, children, and diabetes teams. Pediatric Diabetes, 15 (8), 550-556.
Ekelund, U. , Särnblad, S. , Brage, S. , Ryberg, J. , Wareham, N. J. & Åman, J. (2007). Does physical activity equally predict gain in fat mass among obese and nonobese young adults?. International Journal of Obesity, 31 (1), 65-71.
Särnblad, S. , Ekelund, U. & Åman, J. (2006). Dietary fat intake predicts 1-year change in body fat in adolescent girls with type 1 diabetes. Diabetes Care, 29 (6), 1227-1230.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hanås, R. , Eriksson, M. & Särnblad, S. (2010). Diabetes - ketoacidos, hyperglukemi och hypoglukemi. I: Svante Norgren, Jonas F. Ludvigsson, Mikael Norman, Akut Pediatrik (ss. 253-269). Stockholm: Liber.

Konferensbidrag

Högström, S. , Philipson, A. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. , Falk, E. , Möller, M. , Sandberg, E. & et al. (2021). Dance and Yoga Reduced Functional Abdominal Pain in Young Girls: A Randomized Controlled Trial. Konferensbidrag vid Fysioterapi 2021, [DIGITAL], October 19-20, 2021..
Högström, S. , Philipson, A. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. , Falk, E. , Möller, M. , Sandberg, E. & et al. (2021). Dance and yoga reduced functional abdominal pain in young girls: A randomized controlled trial. I: Johanna Hulldin, Örebro University’s Nobel Day Festivities Book of abstracts, 2021. Konferensbidrag vid Örebro University’s Nobel Day Festivities, Örebro, [DIGITAL], December 9, 2021. (ss. 13-13). Örebro University.
Hanås, R. , Hanberger, L. , Pundzuite Lyckå, A. , Samuelsson, U. , Svensson, A. , Särnblad, S. & Åkesson, K. (2020). A low HbA1c during the first 2 years correlates with a higher percentage of HbA1c ≤6.5% (48 mmol/mol) and lower percentage >8.0% (64 mmol/mol) on a clinic level. Konferensbidrag vid American Diabetes Association, Online, June 12-16, 2020..
Hanås, R. , Steineck, I. , Anderzen, J. , Eeg-Olofsson, K. , Ekelund, J. , Gudbjörnsdottir, S. , Hanberger, L. , Nåtman, J. & et al. (2020). Lower Pediatric HbA1c in Sweden during Recent Years Is Associated with a Lower HbA1c Nadir during the First Year after Onset. Konferensbidrag vid American Diabetes Association, Online, June 12-16, 2020..
Fureman, A. , Samuelsson, U. , Särnblad, S. & Lilja, M. (2019). A comparison between treatment with continuous insulin infusion and multiple daily injections in children and adolescents with type 1 diabetes in Sweden-data from the Swedish national quality register SWEDIABKIDS. Konferensbidrag vid ISPAD 2019: 45 Annual Conference, Boston, USA, 30 October-2 November, 2019.
Cerqueiro Bybrant, M. , Uden, E. , Fredriksen, F. , Gustafsson, A. , Arvidsson, C. , Edling Larsson, H. , Fureman, A. , Forsander, G. & et al. (2019). High levels of anti-tissue transglutaminase antibodies predict biopsy proven celiac disease in children with type 1 diabetes. Konferensbidrag vid International Celiac Disease Symposium 2019, Paris, France, 5-7 September, 2019.
Sjöström, H. , Nylander, C. , Johnsson, I. & Särnblad, S. (2019). Intermittently scanned continuous glucose monitoring improves glycemic control in adolescents with type 1 diabetes on insulin pumps. Konferensbidrag vid Barnveckan 2019, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Philipsson, A. , Sandberg, E. , Högström, S. , Eriksson, M. , Särnblad, S. , Ekstav, L. , Lorentzon Fagerberg, U. , Mörelius, E. & et al. (2019). ”Just in TIME” - Intervention med dans och yoga för flickor med funktionell magsmärta och IBS. Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Sundberg, F. , Särnblad, S. & Åkesson, K. (2019). Most preschool children with T!D in Sweden reach ISPAD target HbA1c. Konferensbidrag vid ISPAD 2019: 45 Annual Conference, Boston, USA, 30 October-2 November, 2019.
Petersson, J. , Åkesson, K. , Sundberg, F. & Särnblad, S. (2019). Relation mellan tid i målområde mätt med sensorglukos och HbA1c hos barn med typ 1 diabetes. Konferensbidrag vid Barnveckan 2019, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Lemonaki, M. & Särnblad, S. (2018). Paediatric education in the Curriculum of the School of Medicine in the University of Örebro in Sweden. Konferensbidrag vid AMEE (An International Association for Medical Education), Basel, Switzerland, 25-29 August, 2018.
Särnblad, S. , Lidskog, M. , Walfridsson, H. , Hjelmqvist, H. & Duberg, A. (2018). Will Early Clinical Training improve the professional skills?: Experience from a New Medical Education in Sweden. Konferensbidrag vid AMEE (An International Association for Medical Education), Basel, Switzerland, 25-29 August, 2018.
Särnblad, S. , Ponsot, E. & Kadi, F. (2017). Acute effects on glycemia of different types of exercise in youths with type 1 diabetes. Konferensbidrag vid ISPAD 2017, Innsbruck, Austria, October 18-21, 2017.
Karefylakis, C. , Petterson Pablo, P. , Särnblad, S. , Rask, E. & Eriksson, C. (2017). D-vitamin C3-epimer. Metodbeskrivning och epidemiologisk studie i en mellansvensk region.. Konferensbidrag vid Endokrindagarna 2017, Uppsala, Sweden, 1-3 februari, 2017.
Ludvigsson, J. , Albin, A. , Arvidsson, C. , Carlsson, A. , Hanås, R. , Elding-Larsson, H. , Rathsman, B. , Särnblad, S. & et al. (2017). EDCR (Etanercept Diamyd Combination Regimen), a pilot trial to preserve residual beta cell function in children with Type 1 diabetes. Konferensbidrag vid 52nd Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD2017), Nyborg, Denmark, May 19-21, 2017.
Karefylakis, C. , Ariander, A. , Rask, P. , Särnblad, S. & Rask, E. (2017). Effect of Vitamin D supplementation on body composition in overweight men: A randomized controlled trial. Konferensbidrag vid 19th European Congress of Endocrinology (ECE 2017), Lisbon, Portugal, May 20-23, 2017.
Pundziute Lyckå, A. , Hanberger, L. , Särnblad, S. , Åkesson, K. & Samuelsson, U. (2016). BMI change during the course of type 1 diabetes is modified by the level of diabetes control: data from the Swedish national quality register SWEDIABKIDS. I: ISPAD 2016. Konferensbidrag vid ISPAD 2016, Valencia, Spain, October 26-19, 2016.
Leprêtre, P. M. , Ponsot, E. , Särnblad, S. & Kadi, F. (2016). Cardiorespiratory responses to incremental exercise in Type 1 diabetic patients: a comparison between patients with poor and good glycaemia control. Konferensbidrag vid 26ièmes Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie, Paris, France, 13-16 jan., 2016.
Särnblad, S. , Åkesson, K. , Fernström, L. , Ilvered, R. & Forsander, G. (2016). Improved diabetes management in Swedish schools: results from two national surveys. Konferensbidrag vid ISPAD 2016, Valencia, Spain, October 26-29, 2016.
Åkesson, K. , Ilvered, R. , Forsander, G. & Särnblad, S. (2013). A Diabetes Resource Nurse Improves the Self-Care of Children with T1D in School. Konferensbidrag vid ISPAD 2013, October 16th-19th, 2013, Gothenburg, Sweden.
Särnblad, S. , Adolfsson, S. & Forsander, G. (2007). Diabetes Mellitus in children with Down's syndrome. Konferensbidrag vid 33rd ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) Annual Conference 2007, Berlin, Germany.