This page in English

Stefan Särnblad

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: c3RlZmFuLnNhcm5ibGFkO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301378

Rum: X1213

Stefan Särnblad
Forskningsämne

Om Stefan Särnblad

Stefan Särnblad är universitetslektor och barnläkare med inriktning mot behandling av barn och ungdomar med diabetes. Stefan disputerade 2004 vid Uppsala universitet och blev docent vid Örebro universitet mars 2019.

Forskning

Stefans forskning har fokus på fysisk aktivitet under uppväxten samt typ 1 diabetes hos barn och ungdomar.  I pågående projekt studeras de akuta effekterna, i blod och muskelvävnad, av olika former av träning hos ungdomar med typ 1 diabetes.  Stefan är också engagerad i ett projekt där effekterna av regelbunden dans studeras hos flickor med återkommande buksmärtor.

Stefan har tidigare arbetat med projekt som rör egenvård av diabetes under skoldagen, och övervikt hos ungdomar med typ 1 diabetes.

Stefan är handledare för två doktorander.

Undervisning

Stefan ingår i temagrupp Reproduktion och Utveckling vid läkarprogrammet och är huvudansvarig för den kliniska delen av temats undervisning inom pediatrik. Han har också ett övergripande ansvar för den kliniska delen av läkarprogrammet vilket bland annat innebär kontakter mot kliniskt tränings centrum och kliniska amanuenser.

Stefan är representant för läkarprogrammet i en nationell arbetsgrupp som utvecklar nya bedömningsinstrument för kliniska färdigheter på läkarutbildningen (EPA).

Stefan ingår även i kursledningen för en nationell team-baserad diabetesutbildning.


Samarbeten och uppdrag

Sedan 2019 är Stefan ledamot i Fakultetsnämnden för medicin och hälsa.
Stefan ingår i nationella barndiabetesregistrets (SWEDIABKIDS) styrgrupp och är redaktör för nationella riktlinjer för vården av barn och ungdomar med diabetes. 
2016 utsågs Stefan till Årets diabetolog av svensk förening för diabetologi.

Stefan är medlem i International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag