This page in English

Forskargrupp

Diabetes, Endokrinologi och Metabolism

Vår forskning är inriktat på att studera samspelet hälsa-fysisk aktivitet-övervikt-glukoskontroll-metabolism-epidemiologi-prevention. Ett särskilt fokus finns på olika former av diabetes där det finns ett stort behov av förbättrad diagnos, prevention och behandling.

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Johan Jendle

Forskningsämne

Ett multidisciplinärt forsknings- och innovationscentra kring diabetes-endokrinologi och metabolism. Forskningen är primärt inriktad på att studera samspelet hälsa--fysisk aktivitet-­övervikt-kost-glukoskontroll-­metabolism-­diabetes-endokrinologi-epidemiologi-prevention, med särskilt fokus på olika former av diabetes där det finns ett stort behov av förbättrad diagnos, prevention och behandling.

Länk till career development plan

Läs mer om forskargruppen Diabetes och Retinopati och Placentaforskningsgruppen

Finansiärer

  • Centrum för klinisk forskning (CKF) Värmland
  • Familjen Kamprads stiftelse
  • Novo Nordisk
  • Vetenskapsrådet (VR)