This page in English

Tanja E. Havstorm

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301344

Rum: N4038

Tanja E. Havstorm

Om Tanja E. Havstorm

Fokusområden:

  • Forskning - IT Management och Agil systemutveckling
  • Undervisning - Systemvetenskap, Kvalitativ forskningsmetodik
  • Jämställdhetsintegrering

Forskning

Havstorms nuvarande forskningsprojekt är "Cargo cult behavior in agile systems development". Projektet fokuserar på införandet och användningen av agila systemutvecklingsmetoder i IT organisationer. Projektet är finansierat av Forskarskolan Management och IT (MIT).


Undervisning

Havstorm har sedan 2014 undervisat olika kurser inom systemvetenskap bl.a. IT Management därav: systemutveckling, modellering, kravhantering och systemutvecklingsmetoder samt kvalitativ forskningsmetodik på masternivå. Hon har handlett kandidatuppsatser främst inom Systemutvecklingsmetoder och organisationsförändring.


Bakgrund

Hennes historia på Örebro Universitet började med en kandidatexamen i Informatik där hon studerade på systemvetenskapliga programmet, följt av en magisterexamen, då med huvudfokus på IT Management och systemutvecklingsmetoder. Under hösten 2023 framlägger hon sin doktorsavhandling med titeln "Cargo Cult in Agile Software Development" och disputerar i informatik. Havstorm har även varit verksam i IT-branschen som både utbildare, management konsult och agil coach och fokuserar både sin forskning och undervisning på empiriska forskningsprojekt.


Övriga uppdrag

- Doktorand representant för Informatikämnet mellan 2016-2020.

- Introducering till digital hemtentamen via WISEflow för Handelshögskolan HT:2020.

- Jämställdhetsrepresentant för Informatikämnet mellan 2018-2021.

- Projektledare för "Project for Equal Opportunity Within Informatics" mellan 2020-2021.

Havstorm var delaktig i det Universitetsövergripande Jämställdhetskollegiet och arbetade med jämställdhetsfrågor som rörde undervisning, forskning och för arbetsgruppen i Informatik. Detta arbete påbörjades under början av 2018 och resulterade i olika nätverkstillfällen mellan studenter och företag runt om Örebro Regionen. Bland annat har en nätverkskväll under hösten 2018 tillsammans med nätverket #addher anordnats på Örebro Universitet. Havstorm arrangerade även workshops serie för lärarna i informatik med fokus på jämställdhetsintegrering. Hon höll under hösten 2021 ett öppet seminarium med titeln "Jämställdhet i IT branschen och Näringslivet", som gavs i hybridform för samtliga systemvetenskapliga studenter vid Örebro Universitet.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript