This page in English

Tanja E. Havstorm

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301344

Rum: N4038

Tanja E. Havstorm

Om Tanja E. Havstorm

Fokusområden:

  • Forskning - Agil systemutveckling
  • Undervisning - Systemvetenskap
  • Jämställdhetsintegrering

Forskning

Hennes nuvarande forskningsprojekt är "Cargo cult behavior in agile systems development". Projektet fokuserar på införandet och användningen av agila systemutvecklingsmetoder i IT organisationer. Projektet är finansierat av Forskarskolan Management och IT (MIT).


Undervisning

Tanja undervisar olika kurser inom systemvetenskap bl.a. systemutveckling, modellering, kravhantering och systemutvecklingsmetoder. Hon har under de senaste åren även handlett kandidatuppsatser främst inom Systemutvecklingsmetoder.


Bakgrund

Hennes historia på Örebro Universitet började med en kandidatexamen i Informatik där hon studerade på systemvetenskapliga programmet, följt av en magisterexamen, då med huvudfokus på IT Management och systemutvecklingsmetoder. 


Övriga uppdrag

- Doktorand representant för Informatikämnet mellan 2016-2020.

- Jämställdhetsrepresentant för Informatikämnet mellan 2018-2021.

Tanja var delaktig i det Universitetsövergripande Jämställdhetskollegiet och arbetade med jämställdhetsfrågor som rörde undervisning, forskning och för arbetsgruppen i Informatik. Detta arbete påbörjades under början av 2018 och resulterade i olika nätverkstillfällen mellan studenter och företag runt om Örebro Regionen. Bland annat har en nätverkskväll under hösten 2018 tillsammans med nätverket #addher anordnats på Örebro Universitet. Tanja arrangerade även workshops för arbetsgruppen med fokus på jämställdhetsintegrering. Tanja höll under hösten 2021 ett öppet seminarium med titeln "Jämställdhet i IT branschen och Näringslivet", som gavs i hybridform för samtliga systemvetenskapliga studenter vid Örebro Universitet.