This page in English

Tanja E. Havstorm

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: dGFuamEuaGF2c3Rvcm07b3J1LnNl

Telefon: 019 301344

Rum: N4038

Tanja E. Havstorm

Om Tanja E. Havstorm

Fokusområden:

 • Forskning - IT Management och Agil systemutveckling
 • Undervisning - Systemvetenskap, IT projektledning, Kvalitativ forskningsmetodik, Kravhantering
 • Jämställdhetsintegrering i Techbranschen och högre utbildning i techämnen

Forskning

Havstorms senaste forskningsprojekt var "Cargo cult behavior in agile systems development". Projektet fokuserade på införandet och användningen av agila systemutvecklingsmetoder i IT organisationer. Projektet var finansierat av Forskarskolan Management och IT (MIT).


Undervisning

Havstorm har sedan 2014 undervisat olika kurser inom systemvetenskap bl.a. IT Management därav: systemutveckling, projektledning, modellering, kravhantering och systemutvecklingsmetoder samt kvalitativ forskningsmetodik och kravställande för informationssäkerhet på masternivå. Hon har handlett kandidatuppsatser främst inom systemutvecklingsmetoder, organisationsförändring och kravhantering.


Bakgrund

Hennes historia på Örebro Universitet började med en kandidatexamen i informatik där hon studerade på systemvetenskapliga programmet, följt av en magisterexamen, då med huvudfokus på IT Management och systemutvecklingsmetoder. Hösten 2023 disputerade hon med sin doktorsavhandling i informatik med titeln "Cargo Cult in Agile Software Development". Havstorm har även varit verksam i IT-branschen som både utbildare, management konsult och agil coach - hennes fokus ligger främst på empirisk forskning och undervisning.


Övriga uppdrag

- Doktorand representant för Informatikämnet mellan 2016-2020.

- Introducering till digital hemtentamen via WISEflow för Handelshögskolan HT:2020.

- Jämställdhetsrepresentant för Informatikämnet mellan 2018-2021.

- Projektledare för "Project for Equal Opportunity Within Informatics" mellan 2020-2021.

- Presentation "Jämställdhet i Tech-branschen och jämställd genomströmning i utbildning" vid Handelskammarens IT-Grupp HT:2023.

Så ska Örebro Universitet få in fler kvinnor i tech-branschen HT:2023

Havstorm var delaktig i det Universitetsövergripande Jämställdhetskollegiet och arbetade med jämställdhetsfrågor som rörde undervisning, forskning och för arbetsgruppen i Informatik. Detta arbete påbörjades under början av 2018 och resulterade i olika nätverkstillfällen mellan studenter och företag runt om Örebro Regionen. Bland annat har en nätverkskväll under hösten 2018 tillsammans med nätverket #addher anordnats på Örebro Universitet. Havstorm arrangerade även workshops serie för lärarna i informatik med fokus på jämställdhetsintegrering. Hon höll under hösten 2021 ett öppet seminarium med titeln "Jämställdhet i IT branschen och Näringslivet", som gavs i hybridform för samtliga systemvetenskapliga studenter vid Örebro Universitet.


 Kandidatuppsatser handledda av Tanja E. Havstorm:

 • (2023/2024) : Kraveliciteringens Roll i Att Främja Kundförståelse i Agila Utvecklingsprojekt - länk till uppsats
 • (2023/2024) : Vilka agila praktiker inom techbranschen främjar alternativt hämmat innovation? - länk saknas
 • (2023/2024) : An Agile Mindset in a VUCA-world - länk saknas (ENG)
 • (2021/2022) : Utmaningar och möjligheter med DevOps från projektledarens perspektiv - En studie baserad på samarbetskultur och dess effekter länk till uppsats
 • (2021/2022) : Agile requirement techniques to increase customer value - A qualitative research utilizing semi-structured interviews - länk saknas
 • (2021/2022) : En alternativ designprocess för småskaliga systemutvecklingsprojekt: En design science-studie i användarcentrerad design länk till uppsats
 • (2019/2020) : Vad har rationalitetsresonans för inverkan på agil metodanvändning? länk till uppsats
 • (2019/2020) : Digital nudges: vilken är att föredra inom svensk e-handel? länk till uppsats
 • (2018/2019) : Ledarrollens betydelse i Scrumteamet: En studie om ledarrollens betydelse och förväntningar på Scrum Mastern som ledare i systemutvecklingsteam länk till uppsats
 • (2018/2019) : Förändringar i agila utvecklingsteam: Hur påverkas medlemmarna? länk till uppsats
 • (2018/2019) : En fallstudie om processen, utmaningar och framgångsfaktorer under ett agilt införande inom stora IT-organisationer länk till uppsats
 • (2017/2018) : Agil metodanpassning, vart finns riskerna? En fallstudie om vart risker uppstår vid agil metodanpassning? länk till uppsats


 

Kurser där Tanja E. Havstorm undervisar:

 • IK100G - Informatik med systemvetenskaplig inriktning, Introduktion till systemutveckling, grundkurs, 7,5hp
 • IK207G - Systemutvecklingsprojekt med Scrum och eXtremeprogramming, fortsättningskurs, 7,5hp
 • IK205G - Kravhantering, fortsättningskurs, 7,5hp
 • IK206G - Objektorienterad analys och design, fortsättningskurs, 7,5hp
 • IK300G - Informatik kandidatkurs, kandidatuppsats 15hp
 • IK300G - Informatik kandidatkurs, temakurs 7,5hp
 • IK436A - Kravställande för Informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5hp
 • IK444A - Kvalitativa metoder i Informatikforskning, avancerad nivå, 7,5hp
 • IK442A - Informatik Uppsats, avancerad nivå, 30hp

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript