This page in English

Tanja E. Havstorm

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301344

Rum: N4038

Tanja E. Havstorm

Om Tanja E. Havstorm

 

Fokusområden:

  • Forskning - Agil systemutveckling
  • Undervisning - Systemvetenskap
  • Jämställdhetsarbete

Forskning

Hennes nuvarande forskingsprojekt är "Cargo cult behavior in agile systems development". Projektet fokuserar på införandet av agila systemutvecklingsmetoder. Projektet är finasierat av Forskarskolan Management och IT (MIT).


Undervisning

Tanja undervisar olika kurser inom systemvetenskap bl.a. system utveckling, modellering, kravhantering och systemutvecklingsmetoder. Hon har under de senaste åren även handlett kandidatuppsatser främst inom Systemutvecklingsmetoder.


Bakgrund

Hennes historia på Örebro Universitet började med en kandidatexamen i Informatik där hon studerade på systemvetenskapliga programmet, följt av en magisterexamen, då med huvudfokus på IT Management och systemutvecklingmetoder. 


Övriga uppdrag

- Doktorand representant för Informatikämnet sedan slutet av 2016.

- Sitter med i Jämställdhetskollegiumet och arbetar med jämställdhetsfrågor som rör undervisning, forskning och för arbetsgruppen i Informatik. Detta arbete påbörjades under början av 2018 och har hitills resulterat i olika nätverkstillfällen mellan studenter och företag runt om Örebro Regionen. Bland annat har en nätverkskväll under hösten 2018 tillsammans med #addher anordats på Örebro Universitet. Om er organisation är intresserad av arbete inom jämställdhet, hör av dig till Tanja på This is an email address.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Mäki-Runsas, T. E. , Wistrand, K. & Karlsson, F. (2019). Cargo Cults in Information Systems Development: A Definition and an Analytical Framework. I: Bo Andersson, Björn Johansson, Chris Barry, Michael Lang, Henry Linger, Christoph Schneider, Advances in Information Systems Development: Designing Digitalization (ss. 35-53). . Springer International Publishing.

Konferensbidrag

Mäki-Runsas, T. E. (2019). Towards Identifying Information Systems Development Method (ISDM) Cargo Cult Behavior. I: AMCIS 2019 Proceedings. Konferensbidrag vid 25th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2019), Cancun, Mexico, August 15-17, 2019. Association for Information Systems.
Mäki-Runsas, T. E. , Wistrand, K. & Karlsson, F. (2018). Cargo Cults in Information Systems Development: a Definition andan Analytical Framework. I: 27th International Conference on Information Systems Development (ISD2018). Konferensbidrag vid 27th International Conference on Information Systems Development (ISD2018), Lund, Sweden, August 22-24, 2018.