This page in English

Forskargrupp

Systemutvecklingsmetoder

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Fredrik Karlsson

Forskningsämne

För att systemutvecklare skall kunna utveckla informationssystem som är bra förankrade i de verksamheter de skall stödja krävs att de har lämpliga metoder och verktyg till sitt förfogande. En uppskattning från mitten på 90-talet visade att det då fanns över 1 000 namnsatta systemutvecklingsmetoder. Idag är de sannolikt ännu fler. Vi forskar därför kring utveckling, anpassning och utvärdering av systemutvecklingsmetoder och –verktyg, samt vilka resultat de skapar. Konsekvenserna studerar vi ofta ur ett fleraktörsperspektiv för att belysa fördelar/nackdelar ur exempelvis användarnas, utvecklarnas, beslutsfattarnas, och finansiärernas perspektiv.

Varje systemutvecklingsprojekt är unikt och det har visat sig i våra (och andras) studier att systemutvecklare anpassar systemutvecklingsmetoder. Genom vår forskning lär vi oss mer om hur systemutvecklare arbetar och resonerar när en systemutvecklingsmetod anpassas. Hur formellt och på vilket sätt detta arbete bedrivs baseras på personliga preferenser och ett förhandlingsspel i den arbetsgrupp de tillhör. Kunskaperna kring detta har hjälpt oss att utveckla arbetssätt och tankemodeller som kan stödja systemutvecklarna med olika anpassningsuppgifter.

Andra aspekter av vår forskning berör hur vi på ett systematiskt sätt kan analysera systemutvecklingsarbete för att göra det mer effektivt. Vi studerar hur man med hjälp av analyser av tidsläckage kan identifiera potentiella förbättringsområden i organisationers systemutvecklingsprocesser.

Ett tredje exempel på vår forskning är studier kring konsekvenserna av att använda olika typer av metoder, såsom End User Development som kravinsamlingsmetod i kombination med andra etablerade systemutvecklingsmetoder. End User Development innebär att användarna själva bygger ett informationssystem. Denna typ av verksamhet finns i många organisationer, men används sällan som ett sätt att samla in krav på.

Forskare