This page in English

Terese Nilsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Terese Nilsson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Terese Nilsson

ST läkare i allmänmedicin i Region Dalarna och doktorand vid Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna samt vid institutionen för medicinsk vetenskap, Örebro Universitet.