This page in English

Forskningsprojekt

Tarm- och blåsfunktion hos svenska 4-åringar - en tvärsnittsstudie (BABIS-4)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2022

Kontaktperson

Barbro Hedin Skogman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Förstoppning och kisseribesvär är vanligt förekommande bland barn i förskoleåldern. I de allra flesta fallen finns ingen bakomliggande sjukdom. Besvär som uppkommer hos barn som har helt frisk tarm och blåsa kallas funktionella. Trots den godartade karaktären kan funktionella besvär kräva långa behandlingsinsatser och innebära stor stress för det enskilda barnet och familjen. Baserat på klinisk erfarenhet tycks dessa typer av besvär ha ökat i omfattning de senaste decennierna men säkra data saknas. Vad som orsakat en eventuell ökning är inte heller känt.

Vi planerar en tvärsnittsstudie BABIS-4 för att undersöka förekomst av besvär från tarm och blåsa hos svenska 4-åringar. En enkät skickas ut elektroniskt till 4-åriga barns föräldrar med frågor rörande förstoppning, kisseribesvär och toalettvanor.

Av deltagarna kommer 10 % att randomiseras till att också utföra ultraljudsundersökning av tarmens storlek eftersom detta i klinisk praxis används som ett mått på förstoppning. Även de studiedeltagare som i enkäten uppger symtom på förstoppning eller kisseribesvär kommer att kallas för denna undersökning. Dessa beräknas uppgå till maximalt 20 %

BABIS-4 är del i ett större projekt som syftar till att undersöka om tidig potträning kan minska förekomst av funktionella besvär (BABITT-studien). Resultat från BABIS-4 är tänkt att användas som referensmaterial för jämförelse med barn som påbörjat potträning under det första levnadsåret (BABITT-studien). 

Finansiärer

  • Majblomman
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Stiftelsen Samariten

Samarbetspartners

  • Anna-Lena Hellström, Sahlgrenska akademin
  • Elisabet Gustavsson, Uppsala universitet
  • Region Dalarna
  • Ulla Sillen, Sahlgrenska akademin