This page in English

Forskargrupp

BBC - Besvär från tarm- och blåsa hos svenska barn

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Barbro Hedin Skogman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Funktionella besvär från magtarmkanalen och blåsan är vanliga och tycks ha ökat i frekvens hos barn i västvärlden. Vi vill studera förekomst av problemen från tarm och blåsa hos svenska barn, samt huruvida tidig potträning kan minska förekomst av besvär från tarm och blåsa upp till 4 års ålder. 

Animerad kanin sitter på pottan.BABITT på potta (skapad av Anna Leijon)

Vi genomför en interventionstudie (BABITT) där föräldrar hjälper sina barn med tidig potträning innan ett års ålder samt en tvärsnittsstudie (BABIS-4) som kartlägger förekomst av tarm och blåsbesvär hos svenska 4-åringar. Vi vill också beskriva själva potträningsprocessen samt anknytning och föräldrastress hos familjer som utför tidig potträning under barnets första levnadsåret. 

Finansiärer

  • Majblomman
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Stiftelsen Samariten