This page in English

Forskningsprojekt

Tarm- och blåsfunktion hos barn som pottränats under första levnadsåret (BABITT-studien) - en randomiserad interventionsstudie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2026

Kontaktperson

Barbro Hedin Skogman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Åldern för blöjfrihet har stadigt ökat de senaste decennierna i västvärlden. Det saknas evidens för den gamla föreställningen att man bör invänta barnets egna initiativ till att vilja pottränas. Funktionella besvär från magtarmkanalen och blåsan är vanliga och tycks ha ökat i frekvens.

BABITT-studien görs i syfte att få kunskap om huruvida potträning som påbörjas innan ett års ålder, påverkar förekomst av problem från tarm och blåsa under de första 4 levnadsåren samt beskriva potträningsprocessen.

Animerad kanin sitter på pottan.BABITT på potta (skapad av Anna Leijon)

Vi har startat en randomiserad interventionsstudie på BHV-enheter i Dalarna för att undersöka eventuell effekt av tidig potträning. Friska barn randomiseras till tidig potträning med start vid 0-2 månaders ålder eller till potträning som påbörjas vid 9-11 månader. Initialt kan barnen som börjar potträna vid 9 månaders ålder agera kontrollgrupp till första gruppen. Föräldrar får svara på enkäter kring barnens hälsa, sin egen föräldrastress mm. Alla barnen i studien följs tills 4 års ålder. Vi vill med studien också beskriva själva potträningsprocessen, föräldrastress och anknytning.

Finansiärer

  • Majblomman
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Stiftelsen Samariten

Samarbetspartners

  • Anna-Lena Hellström, Sahlgrenska akademin
  • Elisabet Gustavsson, Uppsala universitet
  • Region Dalarna
  • Ulla Sillen, Sahlgrenska akademin