This page in English

Forskningsprojekt

Politiska kulturer i komparativt perspektiv: sammansättning och betydelse

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Thomas Denk

Forskningsämne

Detta projekt fokuserar på sammansättningen av länders politiska kulturer, deras utveckling och betydelse för det politiska livet. Inom projektet utvecklas metoder för att mäta sammansättningen av politiska kulturer. Med dessa metoder avser projektet pröva klassiska teorier om hur sammansättningen av politiska kulturer har betydelse för demokratiska system, vilka är centrala inom forskningsområdet men som sällan har empiriskt prövats tidigare. Därtill kommer teorier om hur samhällsutveckling påverkar sammansättningen av politiska kulturer att prövas. För att kunna empiriskt pröva dessa teorier utvecklas inom projektet en databas med uppgifter om politiska kulturers sammansättning. 

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet