This page in English

Forskningsprojekt

Statsformation och demokratisering i komparativt perspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2012 - 2017

Kontaktperson

Thomas Denk

Forskningsämne

Syftet med detta projekt är att utveckla vår förståelse om relationen mellan statsformation och demokratisering. För att uppnå detta syfte genomförs tre uppgift. För det första sammanställs uppgifter om statsformationsprocesser och förhållanden i nybildade stater i en unik databas. För det andra klassificeras de processer som har resulterat i nya stater sedan 1946. För det tredje undersöks om hur nya stater bildats påverkar förutsättningarna för demokratisering i nya stater. Ambitionen är att utveckla dels en modell över statsformationsprocesser för nya stater sedan 1946, dels en modell som förklarar hur demokratisering i nybildade stater är relaterade till statsbildningsprocesser.

Forskare

Finansiärer

  • Academy of Finland
  • Örebro universitet

Samarbetspartners