This page in English

Forskningsprojekt

Komplex interdependens i historiskt och komparativt perspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Thomas Denk

Forskningsämne

Stater är alltmer beroende av varandra. Vad som händer i en stat påverkar förhållanden eller utvecklingen i andra stater. Projektet syftar till att ge ökad kunskap om hur ömsesidiga beroendeförhållanden (interdependence) mellan stater har utvecklats. För att uppnå detta syfte kommer projektet att studera a) hur ömsesidiga beroendeförhållanden i olika aspekter har utvecklats sedan 1945, b) hur utvecklingen i olika aspekter har samband mellan varandra, samt c) under vilka förutsättningar som beroendeförhållanden förstärks, stagnerar och avtar. Inom projektet kommer en omfattande databas utvecklas för att möjliggöra analyser av ömsesidiga beroendeförhållanden mellan alla stater sedan 1800 i flera samhällsaspekter. 

Forskare

Finansiärer

Samarbetspartners