This page in English

Tove Axelsson Landberg

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: dG92ZS5heGVsc3Nvbi1sYW5kYmVyZztvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Tove Axelsson Landberg

Om Tove Axelsson Landberg

Doktorand inom Hälsovetenskaper. Doktorandprojektet handlar om smärta och psykisk ohälsa hos ungdomar i Sverige. I en interventionsstudie ska en fysioterapiledd intervention, ReActivate, utvecklas och testas på ungdomar i högstadiet. Inteventionen består av graderad exponering för fysisk aktivitet och/eller träning. Behandlingen är primärt riktad mot smärtrelaterad rädsla och undvikandebeteende. 

Utöver forskningen arbetar Tove som fysioterapeut på Baggängens vårdcentral i Region Örebro län. Arbetet i primärvården innebär regelbundna möten med barn och ungdomar som söker hjälp för framförallt smärta, vilket har väckt intresset för forskningsområdet.