This page in English

Tove Axelsson Landberg

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Tove Axelsson Landberg

 Jag är nyantagen doktorand och ser fram emot att påbörja min forskning om psykisk ohälsa och smärta hos ungdomar i högstadiet.

Utöver forskningen arbetar jag som fysioterapeut på Baggängens vårdcentral i Region Örebro län. I mitt arbete i primärvården träffar jag regelbundet barn och ungdomar med psykisk ohälsa och smärta, vilket har väckt intresset för mitt forskningsområde.