This page in English

Forskningsprojekt

ReActivate: Fysioterapeutledd intervention för unga med smärta och psykiska besvär

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2025

Kontaktperson

Katja Boersma

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Förekomsten av långvarig smärta och psykisk besvär bland ungdomar, i Sverige likväl globalt, är ett oroväckande problem som inte visar tecken på att minska. Besvär i tidig ålder har visats vara en risk för kvarstående besvär i senare åldrar. Tidigt insatt adekvat behandling har visats vara betydelsefullt för att minska risken för kvarstående besvär av långvarig smärta och psykisk ohälsa i högre åldrar.

Projektet består av en klinisk studie där en fysioterapeutledd behandlingsmodell, ReActivate, för högstadieungdomar med långvarig smärta och psykiska besvär, kommer utvecklas och testas. Modellen är baserad på graderad exponering för fysisk aktivitet och/eller träning och är inriktad mot smärtrelaterad rädsla och smärtrelaterat undvikandebeteende.

Målet med projektet är att bidra till ökad kunskap om långvarig smärta och psykisk ohälsa samt att bidra i arbetet med att utveckla evidensbaserade och kostnadseffektiva behandlingsmetoder för ungdomar med dessa besvär.

Finansiärer

  • Region Örebro län ALF
  • Örebro universitet