This page in English

Wessam Melik

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: d2Vzc2FtLm1lbGlrO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301307

Rum: X5508

Wessam Melik
Forskningsämne

Om Wessam Melik

Karriäröversikt

Dr. Melik försvarade sin doktorsavhandling inom molekylär genetik, "Molekylär karaktärisering av fästingburen encefalitvirus; Miljöer och replikation", vid Stockholms universitet, Sverige, år 2012.

Därefter fortsatte Dr. Melik postdoktorala studier i Dr. Marshall Blooms laboratorium vid National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) NIH i Montana, USA. Denna erfarenhet ökade ytterligare hans passion för virologi, utforskning av värdresponser på virussjukdomar och immunologins område.

Efter avslutade postdoktorala studier återvände Dr. Melik till Sverige och anslöt sig till Örebro universitet år 2015 för att bedriva forskning om ätbara vacciner genom att producera virusliknande partiklar i växter.

År 2016 utsågs Dr. Melik till att leda enheten för mikrobiologi, immunologi och reproduktionsvetenskaper vid Medicinska vetenskaper och år 2021 befordrades han till docent vid Örebro universitet, Medicinska vetenskaper.

Dr. Melik har en stark pedagogisk vilja, som han aktivt engagerar sig i genom undervisning vid läkarprogrammet och masterprogrammet vid Örebro universitet. Utöver akademin har Dr. Melik en djup passion för att besöka gymnasieskolor för att beskriva grundläggande forskning och förklara de enkla mekanismerna inom biologi och virologi. Detta arbete fungerar som ett sätt för Dr. Melik att väcka intresse och nyfikenhet bland unga studenter.

 

Kort bakgrund om tidigare och pågående forskning

Under sina studier etablerade Dr. Melik utvecklingen av olika flavivirus subgenomiska replikonsystem, inklusive den svenska Torö-stammen och den inhemska nordamerikanska TBEV Powassan-viruset (POWV). Dessa replikon har använts i många forskningsarbeten och har delats med flera forskare globalt.

Forskningsaktiviteterna omfattar undersökningar av antivirala substansers påverkan på virala replikation, samspelet mellan virus-värdcellproteiner som reglerar signalvägar som MAP-kinas, JAK-STAT och neuritutväxt. Genom att "knocka" specifika värdcellproteiner kunde forskare granska effekterna på virusreplikation eller neuritmorfologi och belysa potentiella kognitiva funktionsnedsättningar associerade med encefalit orsakad av TBEV. Dr. Melik har också studerat transkriptomreglering (RNA-uttryck) i TBEV-infekterade fästingceller (ISE6).

Dr. Melik har även utvecklat intresse för kvantitativa funktionella metoder för att utforska grundläggande och translationella frågor relaterade till strukturen hos flavivirus, deras interaktioner med celler och medfödd /humoral immuniteten. Målet är att öka förståelse och leda utvecklingen av vacciner och tekniker för utvärdering av medfödd och humoral immunitet.

 

För vidare information om pågående forskning, läs den engelska versionen!

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Manuskript